ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Počiatky Dubrovníku

Prvá zmienka o Dubrovníku pochádza z roku 850. Okolo roku 992 bol vypálený. Na konci 10. storočí je založené dubrovnícke arcibiskupstvo. Vtedy sa stáva nezávislým na Splitu. Od roku 1205 do roku 1358 je súčasťou Dubrovníckej republiky. V Dubrovníku sa veľmi skoro rozvíja obchod. V 13. storočí moc Dubrovníku rastie aj mimo územia mesta. K Dubrovníku sa dobrovoľne pripája Lastovo a od roku 1333 sa stáva súčasťou Dubrovníckej republiky i polostrov Pelješac sa Stonom. Ston mal pre Dubrovník veľký strategický význam. Vďaka jeho polohe bolo možné kontrolovať plavbu v okolí ústia rieky Neretvy a v Mljetskom kanále.

Územie od Stonu po Zaton si Dubrovník zaistil na začiatku 14. storočí, keď kúpil od Bosny Prímorie (stredoveká starochorvátska župa). V tej dobe sú potvrdené hranice republiky, ktorú od konca 15. storočí uznali všetci susedia Dubrovníka. Dubrovník podpísal mnoho medzinárodných zmlúv s talianskymi mestami i ostatnými susedmi (Srbskom a Bosnou). Zadarským mierom z roku 1358 sa Benátska republika zriekla všetkého majetku na východnom pobreží v prospech Chorvátsko - uhorského kráľovstva. Dubrovník prijal počas úspešného diplomatického rokovania symbolickú nadradenosť kráľa Ľudvíka I. Od tej doby buduje Dubrovník svoju samostatnosť a nezávislosť. Knieža vyberajú sami obyvatelia Dubrovníka a po smrti Ľudovíta I. v roku 1382 sa mesto rozvíja v samostatnú a uznávanú republiku.

Nočný Dubrovník Úzke uličky starého mesta Dubrovník
Nočný Dubrovník Úzke uličky starého mesta Dubrovník

Rozmach Dubrovníckej republiky

Dubrovnícka republika bola patricijskou a aristokratickou republikou, v ktorej mala moc Veľká rada. V 15. storočí mala republika okolo 40 000 obyvateľov a tým sa stala jedným z najväčších miest v Európe. V 16. storočí zažíva republika svoj ​​rozkvet. Základom hospodárstva je obchod, loďstvo a remeslo. V 15. storočí vznikajú prvé dielne na výrobu súkna, skla a mydla. V Dubrovníku sa najviac ctí sloboda. Republika mala svoju vlajku, erb i vojsko. Najdôležitejším spojencom Dubrovníku bolo Španielsko, najväčším nepriateľom jeho nezávislosti a slobody boli Benátky. V druhej polovici 16. storočí upadá moc Dubrovníka.

Úpadok

V roku 1667 bol Dubrovník zničený silným zemetrasením. Ale zemetrasenie nebolo jedinou udalosťou, ktorá napomohla úpadku moci Dubrovníckej republiky. Objavením Ameriky sa obchodné cesty premiestnili na Atlantik, a Dubrovník, ktorý mal monopol v obchodovaní s Turkami, tento monopol stráca. V roku 1718 prenechal Dubrovník časť územia medzi Neumem a Klekem Turkom, aby nebol v priamom spojení stále hroziacich Benátčanov. Počas tureckých vojen (1683 - 1699) sa obyvatelia Dubrovníka rozhodli prijať symbolickú nadradenosť uhorsko - chorvátskej koruny a obnovujú dohodu z roku 1358. V 18. storočí silnie opäť hospodárstvo Dubrovníka. Najsilnejším hospodárskym činiteľom je meštianstvo, keďže panstvo po zemetrasení v roku 1667 rozplynulo.

Zánik Dubrovníckej republiky

Na začiatku 19. storočí sa na európskej scéne objavuje Napoleon, čo zásadne ovplyvní aj dejiny Dubrovníka. V máji roku 1806 vstupuje francúzske vojsko do Dubrovníka a mesto okupuje. V januári roku 1808 maršal Marmont zrušil Dubrovnícku republiku aj napriek odporu vlády republiky. Po neúspechu Napoleona na Viedenskom kongrese v roku 1815 sa diplomati Dubrovníku pokúšajú obnoviť Dubrovnícku republiku. Kvôli rakúskej snahe rozšíriť svoje územie je pokus bezúspešný. Keď v roku 1815 oficiálne prestala existovať Dubrovnícka republika, jej územie bolo pripojené k Dalmácii. Spoločne s Chorvátskom a Slavónií tvorila Trojjediné kráľovstvo Chorvátska, Dalmácie a Slavónie, ktoré bolo do roku 1918 súčasťou Habsburskej monarchie. Po 1. svetovej vojne a po rozpade Habsburskej monarchie sa stáva Dubrovník súčasťou Kráľovstva SHS, Kráľovstvo Juhoslávie a potom Juhoslávie.

Vojna v 90. rokoch

V októbri 1991 začali príslušníci JNA (Jugoslávská ľudová armáda) a dobovolníci z radov Čiernohorcov ozbrojený útok na Dubrovník s cieľom vytvoriť Veľké Srbsko. Mesto bolo každý deň bombardované a najhoršie bolo 6. decembra 1991. Najviac utrpel kríž na Srđu. Bola tiež poškodená Onofriova fontána, františkánsky a dominikánsky kláštor, kostol sv. Blažeja, Archív, hotely a veľa iných budov. Veľmi skoro však prišla pomoc od UNESCA a mesto bolo opravené.

Historické pamiatky v Dubrovníku

Mestské hradby

Mestské hradby sú súčasťou opevnenia, ktoré ohraničuje starú časť mesta. Boli stavané od 13. do 17. storočí kvôli obrane. Sú dlhé 1940 ma vysoké sú 25 m Zo štyroch svetových strán sú chránené vežami. Za múrmi mestských hradieb žilo v období Dubrovníckej republiky 2000 obyvateľov a najviac ich tu žilo v 15. storočí, okolo 6000. V 14. storočí bolo postavených 15 veží. Kvôli ochrane pred Benátskou republikou boli zatvorené všetky otvory na hradbách. Mestské hradby získali svoj ​​dnešný vzhľad v 15. a 16. storočí. Keď bola dobytá Konštantinopol v roku 1453, bola postavená veža Minčeta. Kvôli turecko - benátskym vojnám boli postavené pevnosti Revelin, sv. Jána a veža Margarita.

Pevnosť Minčeta

Minčeta je najsevernejší a nejmonumentálnější pevnosťou mestských hradieb. Meno dostala podľa dubrovnícke šľachtickej rodiny Menčetićů. Je to veľká kruhová veža, ktorá svojou výškou a objemom dominuje severozápadnej vyvýšené časti mesta a hradieb. Z Minčeta sa ponúka veľkolepý pohľad na mesto.

Veža Bokar

Bokar je jednou zo štyroch najdôležitejších veží dubrovníckych mestských hradieb. Nachádza sa na západnom konci hradieb, v bezprosřední blízkosti pevnosti Lovrijenac. Pevnosť bola postavená podľa návrhu renesančného architekta Michelozza. Stavba bola zahájená v roku 1461. Stavba je zaujímavá svojimi vnútornými priestormi a terasami. Má tvar podkovy a vďaka svojej polohe pri mori bola vhodná k cvičeniu dělosřelectva.

Pevnosť sv. Jána (sv. Ivana)

Sv. Ján je pevnosť, ktorá sa nachádza na južnej strane a jej hlavnou funkciou bola obrana mestského prístaviska. Pevnosť bola postavená v roku 1346. V jej blízkosti bola postavená Gundulićova pevnosť podľa návrhu dubrovníckeho architekta Paskoja Miličeviće. Obe pevnosti boli v roku 1522 spojené vežami a od roku 1557 tvorí celok, ktorý poznáme dnes. V dnešnej dobe sa v priestoroch pevnosti nachádza významná súčasť kultúrneho dedičstva z obdobia Dubrovníckej republiky a tiež sú tu umiestnené zbierky podmorského akvária. Terasy slúži ako letné javisko pre potreby Dubrovníckych letných hier.

Pevnosť Revelin

Pevnosť Revelin sa nachádza v severovýchodnej časti a od mestských hradieb je oddelená hlbokým priekopom a spojená mostom. Mala slúžiť ako obrana pred Turkami. Prvé zmienky o pevnosti sa datujú do roku 1449 a savba bola zahájená v roku 1463. Dnešnú podobu má podľa architekta Antonia Ferramolina. Po zemetrasení v roku 1667 sa stáva správnym centrom Dubrovníckej republiky a je do nej premiestnená štátna pokladnica. Dnes sa na terasách odohrávajú predstavenia Dubrovníckych letných hier a vo vnútri pevnosti sa organizujú rôzne koncerty.

Brána Ploče

Brána Ploče je východný vstup do starého mesta Dubrovníka. Nachádza sa v časti Ploče, po ktorej bola pomenovaná. Mala vonkajší a vnútornou bránu, s kamenným mostom cez príkop a zdvíhacím dreveným mostom. Vonkajšia brána bola postavená v roku 1450 a most s jedným oblúkom bol postavený o rok skôr. Vnútorná brána bola postavená v románskom štýle. Počas rakúskej okupácie v 19. storočí bola do vnútornej brány zabudovaná široká brána.

Brána Pile

Brána Pile je západný vstup do starého mesta a nachádza sa v časti zvanej Pile, podľa ktorej bola pomenovaná. Brána Pile sa nachádza na mieste predchádzajúcej pevnosti, ktorá existovala už v roku 972 a bola zbúraná v roku 1818. Ale i dnes môžeme vidieť zvyšky pevnosti medzi vnútornou a vonkajšou bránou. Vonkajšie brána bola postavená v roku 1573 v štýle renesančnom. Nad ňou sa nachádza socha sv. Blažeja, patróna mesta. Do brány sa ide cez kamenný most s troma oblúkmi. Most bol postavený v roku 1471. Most je zakončený druhým pohyblivým mostom, ktorý sa v období Dubrovníckej republiky v nočných hodinách zdvíhal a v raních hodinách spúšťal pre obyvateľstvo a obchodníkov. Vnútorná brána bola postavená v hlavných hradbách. Bola postavená v gotickom štýle v roku 1460, v mieste starej brány zo 13. storočí. Autorom sochy sv. Blažeja je najlepší chorvátsky sochár 20. storočí, Ivan Meštrović.

Dubrovnícka katedrála

Dubrovnícka katedrála bola zasvätená Nanebovzatie Panny Márie a je centrom dubrovníckeho biskupsví. Bola postavená na mieste byzantskej katedrály, zničené veľkým zemetrasením v roku 1667. Dnešná baroková katedrála bola stavaná v rokoch 1671 - 1713. Podľa legendy bola postavená vďaka peniazom anglického kráľa Richarda Lví Srdce, ktorý neďaleko stroskotal so svojou loďou, keď sa vracal z krížovej výpravy v roku 1192. Ako veľký dík venoval 100 000 dukátov. Bola to prvá románska bazilika na východnom Jadrane. Bola neobyčajne vysoká, čo je vidieť na obrazoch Dubrovníka z obdobia pred zemetrasením. Veľkým prínosom pre katedrálu bol Stjepan Gradić, ktorý našiel architekta Andrea Buffalinia, ktorého návrhy na katedrálu prijal dubrovnícky senát v roku 1671. Katedrála bola dokončená v barokovom slohu v roku 1713. Otvorenie katedrály bolo veľkým sviatkom. Nad hlavným oltárom je obraz Nanebovzatie Panny Márie zo 16. storočí. Autorom obrazu je benátsky umelec Tiziano Vecelli, zvaný Tizian. Oltár sv. Jána Nepomuckého je z fialového mramoru. V klenotnici katedrály sa nachádzajú cirkevné nádoby, kríže, obrazy talianskych a chorvaských maliarov, medzi ktorými je aj obraz Bohorodičky s dieťaťom zo 16. storočí, ktorého autorstvo sa pripisuje talianskemu maliari Rafaelovi. V pokladnici sa tiež nachádza relikvie hlavy sv. Blažeja z 11. - 12. storočí a je zdobená drahými kameňmi.

Kostol sv. Blažeja

Kostol bol postavený na miestě románske katedrály, ktorá ustála veľké zemetrasenie z roku 1667, ale bola zničená počas požiaru v roku 1706. Nový barokový kostol bol postavený v rokoch 1706 - 1715 podľa návrhu benátskeho architekta Marina Gropellia. Kostol má veľmi bohato zdobené priečelie s portálom a kupolu. Na hlavnom oltári je socha sv. Blažeja z pozláteného striebra. V ruke drží maketu mesta z obdobia pred zemetrasením v roku 1667. Socha prežila zemetrasenie aj požiar v kostole. Každý rok 3. februára sa v Dubrovníku slaví sviatok sv. Blažeja. Miestnymi Chorvátmi je však Blažej nazývaný Vlaho a podľa tradície chráni pri ochorení krku a uší. Pred chrámom stojí socha rytiera Orlanda (Rolanda), ktorá je symbolom slobodného mestského štátu.

Kostol sv. Spasiteľa

Kostol sv. Spasiteľa sa nachádza v starej časti mesta a bol postavený v roku 1520 ako poďakovanie. Keď v roku 1520 postihlo Dubrovník zemetrasenie, zomrelo asi 20 ľudí a škoda na budovách bola veľká. Ľudia si mysleli, že hora Srđ spadne na mesto. Ako poďakovanie, že sa tak nestalo, rozhodol sa dubrovnícky senát pre stavbu tohto kostola v blízkosti františkánskeho kláštora a veľké Onofriovy studne. Nový kostol bol zasvätený sviatku Spasiteľa a v tento deň sa konalo aj procesie. Stavbou bol poverený architekt Petar Andrijić z Korčuly, ktorý kostol postavil v renesančnom slohu. Keď mesto postihlo veľké zemetrasenie v roku 1667, kostol neutrpel žiadne škody. Dnes sa tu konajú koncerty klasickej hudby.

Kniežací palác

Tento palác bol postavený ako sídlo vlády a kniežaťa, najvyššej politickej funkcie v Dubrovníckej republike. V kniežacím paláci mal knieža svoj ​​úrad aj byt. Nachádzala sa tu tiež Veľká a Malá radnica, štátne kancelárie, súd, väzenie atď. Nad vchodom sa nachádza latinský nápis „Obliti privatorum publica curate" (Zabudnite na súkromné ​​veci a starajte sa o verejné veci). Prvá zmienka o budove je zo 13. storočí, kedy sa tu nachádzala pevnosť. Počas 14. storočí sa po vzoru Rimanov a Benátčanov prestavuje na palác. Projekt viedol architekt Onofrio de la Cava, ktorému sa prisudzuje reprezentatívne priečelie v goticko - renesančnom slohu. V 17. storočí je stavba dokončená v barokovom štýle. Kniežací palác plnil svoju funkciu až do roku 1808, do zániku Dubrovníckej republiky. Dnes sa tu nachádza historické múzeum. Priestor paláca je zariadený nábytkom z posledného obdobia Dubrovníckej republiky a z 19. storočí. V areáli paláca sa tiež nachádza výstava obrazov starých majstrov z obdobia od 15. do 19. storočí. V átriu sa počas Dubrovníckych letných hier konajú koncerty klasickej hudby.

Palác Sponza

Tento goticko - renesančný palác bol postavený v rokoch 1516 - 1521. Autorom je dubrovnícky architekt Paskoje Miličević a bratia Andrijićovi z Korčuly. V období Dubrovníckej republiky mal rôzne funkcie, od colnice, štátnej pokladnice, banky po školu a klenotnicu. Pôvodne mal slúžiť ako colnica, v ktorej sa proclívalo tovarov obchodníkov, ktoré privážali z rôznych krajov sveta. V 16. storočí sa z paláca stáva kultúrne centrum Dubrovníckej republiky a je tu založená prvá literárna inštitúcie, v ktorej sa stretávali najvzdelanejší občania Dubrovníka, ktorí rozprávali o literatúre a umení. Je tu tiež založená prvá škola v Dubrovníku. Dnes je tu umiestnený Štátny archív, ktorý opatruje historický materiál Dubrovníckej republiky. Aj samotný palác sa stal jedným z drahocených dokumentov toho archívu. Na námestí pred budovou sa každý rok odohráva začiatek Dubrovníckych letných hier.

Stradun

Stradun, alebo tiež Placa, je hlavná ulica v starom Dubrovníku. Názov Stradun pochádza od Benátčanov a je to názov pre veľkú ulici. Názov Placa pochádza z latinského slova "platea" a znamená tiež ulici. Na mieste dnešného Stradunu bol bažinatý terén, ktorý oddeľoval Ragusu od Dubrave. Zasypaním bažiny v 9. storočí vzniklo jedno mesto. Stradun sa tiahne od východu k západu a nachádza sa medzi dvoma mestskými bránami. Na začiatku a na konci sa nachádzajú dve fontány a dve zvonice. Dnešnú podobu získal po zemetrasení v roku 1667, kedy bolo mnoho budov zborené. Stradun je zakončený námestím Luža. Dnes sa Sradun využíva k sprievodu počas Sviatku sv. Blažeja a oslavy Nového roka na Stradunu patrí medzi 10 najlepších na svete.

Malá Onofriova fontána

Táto fontána sa nachádza na východnom konci Stradunu a zásobovala vodou tržnici na námestí Luža v Dubrovníku. Bola postavená v roku 1438. Jej architektom bol Onofrio della Cava, podľa ktorého bola pomenovaná. Autorom sochárskej výzdoby je Petar Martinov. V stredoveku mala náboženský význam. Používali ju len kresťania. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzala židovská fontána, ktorú ako zásobáreň vody využívali Židia.

Veľká Onofriova fontána

Autorom tejto fontány v centre Dubrovníka je Onofrio della Cava. Bola postavená v roku 1438 a bola súčasťou dubrovníckeho vodovodu. Fontána sa nachádza pred kláštorom klarisiek vedľa brány Pila. Bola veľmi bohato zdobená a svoju dnešnú podobu má z obdobia po veľkom zemetrasení v roku 1667. Pre obyvateľov Dubrovníka bola voda dostupná na dvoch miestach. Okrem týchto dvoch fontán bolo v meste mnoho ďalších menších.

Rolandov stĺp (Orlandov)

Tento stĺp je najstaršia zachovaná verejná skulptúra ​​v Dubrovníku. Dlhú dobu bol tiež jediným pomníkom. Stĺp predstavuje stredovekého rytiera s mečom. Dubrovničtí historici spájali vytvorenie Rolandova stĺpu s legendou o hrdinovi, ktorý pomohol mestu v boji proti Saracénom. Takéto stĺpy sú typické pre Nemecko a mimo územia Nemecka existujú iba štyri pamätníky. Najpravdepodobnejšie je teória, že tento stĺp bol postavený počas pobytu Žigmunda Luxemburského v Dubrovníku v roku 1396. Nový stĺp bol postavený v roku 1418 a bol replikou toho predchádzajúceho. Vytesal ho taliansky gotický sochár Bonino da Milano. V roku 1825 bol stĺp zničený búrkou. V tej dobe vládli v Dubrovníku Rakúšania, ktorí opravu preťahovali. Stĺp bol opravený až o päťdesiat rokov neskôr. Dnes je počas Dubrovníckych letných hier nad Rolandovým stĺpom vyvesená vlajka, na ktorej je napísané "Libertas" (sloboda).

Zvonica

Zvonica sa nachádza v centre Dubrovníku. Pôvodná stará zvonica s hodinami bola postavená v roku 1444 a bola vysoká 31 m Kovovú platňu, ručičku, ktorá ukazuje meniace sa fázy mesiaca a drevené postavy, ktoré odbíjajú čas, vyrobil Luka Mihočin. Autorom veľkého zvona z roku 1506 je Ivan Rabljanin. Katastrofické zemetrasenie v roku 1667 zvonicu zničilo a hrozilo, že bude zvonica zbúraná. V roku 1929 bola podľa starých nákresov postavená nová zvonica.

Františkánsky kláštor

Františkánsky kláštor je cirkevnou stavbou a bol postavený v 14. storočí. Kláštor patrí medzi najkrajšie gotické stavby v Chorvátsku. Nad bránou do kostola je nádherný gotický portál, ktorý sa ako jediný zachoval po zemetrasení v roku 1667. Portál je dielom domácich kamenárov, bratov Andrijićů z roku 1498. V areáli kláštora sa nachádza lekáreň z roku 1317, ktorá patrí medzi tri najstaršie v Európe. Zachovala sa aj bohato vybavená knižnica s 20 000 rukopisy. V múzejnej zbierke sa nachádzajú obrazy starých majstrov, najmä dubrovníckeho maliara Lovre Dobričeviće, originálny inventár lekárne a šperky.

Dominikánsky kláštor

Kláštor sa nachádza vo východnej časti starého mesta. Dominikáni založili tento kláštor v roku 1225. Stavba bola dokončená až v 14. storočí. Súčasťou kláštora je aj kostol, ktorý patrí medzi najväčšie gotické stavby na východnom pobreží Jadranu. Autorom návrhu je Michelozzo di Bartolomeo a stavbu viedli dubrovničtí majstri. Južný portál vytvoril sochár Bonino da Milano v roku 1419. Na nádvorí sa nachádza kamenná studňa. Zvonicu začal stavať taliansky majster Checo v roku 1390, ale dokončená bola až v 18. storočí. Múzeum kláštora má vo svojich zbierkach cenné rukopisy a inkunábuly, obrazy dubrovníckych maliarov z 15. a 16. storočí, obrazy benátskeho maliara Paola Veneziana zo 14. storočí a obraz sv. Magdalény od slávneho talianskeho maliara Tiziana.

Mohlo by vás zaujímať