ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Aké cestovné poistenie si vybrať?

Pri ceste do zahraničia je veľmi dôležité poistenie liečebných nákladov. Ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, poisťovňa uhradí nutné náklady na lekárske ošetrenie, prípadne náklady spojené s repatriáciou späť na Slovensko. Poistenie samozrejme platí aj v prípade ochorenia na Covid-19 v zahraničí.

Súčasťou komplexného poistenia je tiež poistenie storna zájazdu v prípade ochorenia alebo vážnej udalosti, ktorá vám nedovolí odísť na dovolenku. Dôvodom môže byť napr. ochorenie, vrátane Covid-19 (musí byť doložené potvrdením od lekára), úmrtie poisteného alebo jemu blízkej osoby, či vznik škody na majetku vplyvom živelnej udalosti (požiar, výbuch, povodeň a pod.). V týchto prípadoch vám poisťovňa vyplatí 80 % zo zaplatených storno poplatkov. Vždy sa vopred oboznámte so všeobecnými podmienkami poistenia.

Komplexné poistenie - storno 15.000 Kč/osoba

Sadzba K5S – 41 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v rámci Európy. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Komplexné poistenie - storno 35.000 Kč/osoba

Sadzba K10S – 58 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Odporúčame pre plavby loďou. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Komplexné poistenie - storno 70.000 Kč/osoba

Sadzba K15S 85 Kč/osobu/deň

Ide o komplexné poistenie s ešte vyšším plnením, kam spadá poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Odporúčame pre drahšie zájazdy/pobyty a plavby loďou. Ste poistení po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenia nájdete tu.

Dôležité odkazy k poisteniu

Informačný dokument k Cestovnému poisteniu

Pokyny pre prípad poistnej udalosti

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Cestovné poistenie - liečebné náklady, asistenčné služby, batožina a zodpovednosť za škodu

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Úrazové poistenie

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Storno poplatky

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape