Vyhľadať na webe

Tip: Jednoduchý výraz nájdem ľahko, napríklad Hvar alebo počasie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Spracovanie osobných údajov v Cestovnej kancelárii Novalja s.r.o. (ďalej len „CK“)

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů (zákazník) uděluje CK souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů, které CK dobrovolně poskytl. Pokud zákazník svým podpisem uzavřel smlouvu i ve prospěch třetích osob, prohlašuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů CK a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

CK shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem účetnictví, sepsání smlouvy o zájezdu, smlouvy o ubytování a také k zasílání obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu, datum narození a číslo cestovního pasu nebo OP.

U osob, které se samy přihlásí k odběru newsletteru CK, bude na zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail s odkazem. Pokud na něj zájemce klikne, bude zařazen do databáze. U těchto zájemců bude CK shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pouze e-mailovou adresu, a to odděleně od databáze zákazníků.

Uvedené osobní údaje zpracovává Cestovní kancelář Novalja s.r.o., sídlem Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno. CK bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje po dobu 7 let. Po této době provede CK likvidaci osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů (zákazník) zjistí nebo se domnívá, že CK provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat CK o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li CK žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.