Vyhľadať na webe

s

Delta rieky Neretvy má plochu 192 km2 a ústi do Jadranu. Jedná sa o bažinaté územie, ktoré je pretkané desiatkami riečnych ramien, kanálov a jazierok. Časť delty bola odvodnená, odsolená a zúrodnená. Týmto krajom budete prechádzať cestou do Orebiča alebo do Dubrovníka.

Neretva rodí až 3 krát ročne

Jedným z najperspektívnejších a najúrodnejších krajov Chorvátska je práve odvodnená plocha. Napomáha tomu priaznivo mierne stredomorské podnebie, ktoré zaisťuje dve až tri úrody do roka. Predovšetkým sa tu pestuje južné ovocie (napr. citrusy). V posledných rokoch sa stali hitom mandarínky. Tiež sa tu vo veľkom pestuje zelenina a vínna réva. Delta Neretvy zásobuje okrem iného aj hotelové strediská takmer celej Dalmácie.

Doprava po rieke Neretva

Doprava po kanáloch je predovšetkým na lodi, alebo na menších loďkách zvaných trupu či trupice.

V delte Neretvy môžete vidieť mnoho vodných vtákov (pelikány, orly či labute), ktorí sú chránení. Špecialitou delty Neretvy je úhor.

Mestečko a prístav Metković je správnym strediskom delty.