Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Omiš - Duće

V letovisku Omiš - Duće nájdete piesočné pláže, ktoré sú vhodné pre malé deti. Mestá Omiš a Duće tvoria spoločne jedno veľké vyhlásené letovisko s množstvom reštaurácií a večernou zábavou.

Ubytovanie

Ubytovanie Omiš-Duće

Ubytovanie Omiš-Duće

Prehľad domov a apartmánov,
ceny a rezervácie

Vybavenie

Promenáda, tržnica, reštaurácia, bary, kaviarne, cukrárne, obchody, zmenárne, požičiavanie člnov, organizovaný rybolov.

Stravovanie

Vlastné.

Pláže

Najširšie piesočné pláže sú v časti Duće. Pre ľahký prístup na pláže sú pre chodcov vybudované podchody pod magistrálou.

Výlety z Omiša

Možnosti výletov nájdete v sekcii Výlety Omiš.

Z Omiša je možné podniknúť lodné výlety na ostrov Brač a tiež údolím proti prúdu rieky Cetiny k výletnému miestu Radmanove Mlinice.

Zaujímavými turistickými miestami sú opevnené sídlo Mirabella (15 minút pešo z historického centra) a hrad Fortica na najbližšom vrchole pohoria Dinara.

Šport

Rafting na rieke Cetina, tenisové kurty, horolezectvo.

Dovolenka Omiš

Súčasný Omiš môže ponúknuť všetko, čo od dovolenky v Chorvátsku očakávame. Nájdete tu ako na jednom z mála miest v Strednej Dalmácii piesočné, široké zvoľna sa zvažujúce pláže do mora i romantické zátoky.

Hneď za humnami môžete zažiť aj trochu adrenalínu pri raftingu na jednej z najpôvabnejších riek v Chorvátsku - rieke Cetine. Za zmienku stoja výborné horolezecké možnosti v tesnej blízkosti mestečka s rôznymi stupňami obtiažnosti.

Omiš je tiež výborným východiskovým miestom pre poznávanie ďalších krás Chorvátska. Pohodlne môžete navštíviť okolité mestá (Makarska, Baška Voda, Split), podniknúť výlet na niektorý z chorvátskych ostrovov (HvarBračKorčulu), alebo sa pozrieť kúsok do vnútrozemia (trebárs do oblasti Imotskeho s nádhernými jazerami).

Je tu aj široký výber reštaurácií, ktoré môžu ponúknuť vynikajúcu miestnu kuchyňu a víno. V Omiši je tiež v rámci kultúrneho leta veľa koncertov, výstav, prehliadok "klapske pjesme".

Poloha mesta Omiš

Mesto Omiš leží v ústí rieky Cetina. Výhodná poloha umožnila v minulosti obranu a dnes je jedinečnou zaujímavosťou na chorvátskom pobreží. Horský masív, ktorý je vysoký až 250 m, chráni mesto zo severnej strany, blízkosť mora ho spája so svetom a rieka Cetina je jedinou cestou do zázemia na území od rieky Jadro do Vrulje.

Onomastikovia hovoria, že názov rieky Cetina pochádza z frigejského slova Zetna, čo znamená brána. Pretože sa ústie Cetiny podobalo monumentálnej bráne, názov horného toku Cetiny sa spája s gréckym slovom hippos, čo znamená kôň. Veľká časť rieky je rýchla, poskakuje ako kôň (má veľa vodopádov) a nie je splavná, takže sa v rímskej dobe nazývala Hippus.

Historické centrum je umiestnené na východnom brehu rieky. V antickej dobe sa sídlisko nachádzalo pravdepodobne severnejšie ako dnešné, v osade Baučiča.

Názov mesta Omiš

Predpokladá sa, že meno mesta pochádza zo slovanského slova Holm/Hum, čo je preklad ilýrsko-gréckeho slova Onaion/Onéon, a znamená kopec, vŕšok, osada na kopci. Alebo je Oneum nazvaný podľa rieky Cetina, ktorú grécki kolonisti v dolnom toku nazývali Nestos, z čoho by sa odvodil názov mesta Oneum (Onaeum).

Stredoveké mesto sa nazýva OlmissiumAlmiyssium a v dobe benátskej vlády Almissia.

Dnešné meno mesta Omiš sa vyvodzuje z jeho stredovekého mena.

Omiš – mesto pirátov

V stredoveku bolo pre Omišanov dôležitým zdrojom zisku pirátstvo. Omišania boli známi piráti, čo im veľmi uľahčovala poloha mesta a ich ľahké a rýchle lode. V dobách najväčšieho ťaženia omišských pirátov stáli v ich čele kniežatá Kačičovia, ktorí počas dvoch storočí velili útokom na pápežské galeje a obchodné lode mocných Benátok, Dubrovníka, Splitu, Kotora...

To všetko bolo dôvodom častých vojen a následného uzatvárania zmlúv, ktoré často končili platením poplatkov Omišanom za slobodnú plavbu. Avšak každý mier s omišskými pirátmi bol krátkodobý, a tak boli proti nim vedené aj dve križiacke výpravy.

Prvé ťaženie, ktoré bolo ukončené víťazstvom pirátov, viedol pápež Honorius III. v roku 1221 kvôli útokom na križiakov, ktorí sa plavili do Palestíny.

Druhé križiacke ťaženie, v ktorom Omišania prehrali, viedli Benátčania v rokoch 1286 a 1287. To určitým spôsobom znamenalo koniec moci kniežat Kačičov a ich vlády v Omiši.

Po Kačičoch sa pánovia Omiša striedajú a pirátstvo, i keď ešte činné, už nikdy nebude tak úspešné ako za vlády Kačičovcov. Tak mestu vládli kniežatá Šubičovia, bratia Horváti, ktorí boli pod ochranou bosenského kráľa Tvrdka I., bosenský veľmož Hrvoje Vukčić Hrvatinić, bán Ivaniš Nelipić, rodina Matka Talovca, ktorá vládu mesta získala od kráľa Žigmunda, a bosenský vojvoda Stiepan Kosača.

Potom, čo v roku 1409 Ladislav Neapolský predal Dalmáciu Benátskej republike, aj Omiš v roku 1444 uznáva vládu tohto štátu. Jeho súčasťou zostáva do roku 1797. Po zániku Benátok Omiš pripadne Rakúsku. Ale Bratislavským mierom z roku 1805, ktorým končí vojna Rakúska a Francúzska, sa Omiš s celou Dalmáciou dostáva do francúzskej správy. V roku 1813 toto územie znovu získava Rakúsko, ktorému patrí až do prvej svetovej vojny.

V osade Baučić bolo nájdených veľa antických zlomkov (reliéfov, nápisov, náhrobných pomníkov, lámp, mincí).

Najdôležitejšími pamiatkami, ktoré sú dnes uchovávané v Mestskom múzeu, sú kamenné zlomky s rímskymi nápismi z roku 33 a roku 51 nášho letopočtu. Z textu sa usudzuje, že boli vytesané za vlády rímskych cisárov Tibéria a Claudia, a pravdepodobne patrili nejakej verejnej budove, pomníku alebo ceste, čo nám dokladá dôležitosť osady, v ktorej boli takéto pomníky stavané. Neďaleko tohto náleziska bol nájdený aj mramorový portrét rímskeho cisára Tibéria a veľká časť antického obetného oltára venovaného Augustovi. Na druhej strane tohto kameňa boli vytesané tri riadky dnes neúplného nápisu, ale menej zručne a menšími písmenami. Predpokladá sa, že tento kameň bol súčasťou nejakého väčšieho pamätníka, pravdepodobne Augustea.

Skutočnosť, že tu bola v antických dobách veľká a dôležitá osada, dokladajú aj rímske hrobky, náhrobné platne a sarkofágy, ktoré sú na starom cintoríne. Z rímskeho obdobia pochádza ešte jeden reliéf, na ktorom je znázornené starotalianské božstvo Libera.

Pirátske dejiny názorne dokladajú aj mestské opevnené sídla Mirabella (Peovica) a Starigrad (Fortica).

Z Peovice je vidieť celý Omiš a z Fortice celý Bračský prieplav, ostrovy BračHvar a Šolta, Stredná Poljica a ústie Cetiny. Pre pirátstvo to bolo nesmierne dôležité, pretože bolo možné mať pod dohľadom veľké územie na pevnine aj na mori z jedného miesta.

V koryte rieky postavili piráti múr pod vodou - Mostinu. Tento múr bol veľmi dôležitý, pretože nebol pod vodou viditeľný, mal len jeden otvor, ktorý bol prispôsobený omišským lodiam a mohol sa uzavrieť reťazami tak, že lode, ktoré by sa pokúsili prenasledovať pirátske lode, by v ňom uviazli.

Na brehu Cetiny bolo postavené aj malé opevnené sídlo nazvané Gomilica, ktoré je celkom zbúrané. Jeho úloha je spájaná s Mostinou.

História mesta Omiš