ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Okolo Krku sa nachádza na dvadsať menších ostrovov, ostrovčekov a skalných útesov. Krk je tiež najsevernejšie položeným obývaným ostrovom v stredozemí vôbec. Ostrov Krk učaroval starým Rimanom - ho nazvali Zlatým ostrovom (Insula aurea).

Doprava na Krk

Od roku 1980 je ostrov Krk z pevniny dostupný mostom. Dva mostné oblúky preklenujú vo výške 60 m nad morom vzdialenosť 1310 metrov medzi pevninou a ostrovom Krk. Táto vzdialenosť je prerušená len skalnatým ostrovčekom Sv. Marko. Krk je tiež východiskovým bodom pre ďalšie kvarnerské ostrovy - z Krku jazdia trajekty na ostrov Cres (Valbiska - Merag) a na ostrov Rab (Valbiska - Lopar). Na Krku sa tiež nachádza malé letisko.

Geografia ostrova Krk

Hoci má Krk pozemné spojenie s pevninou, nestráca typickú jedinečnú atmosféru ostrova. Pobrežie Krku je členité, s mnohými polouzatvorenými lagúnami, zálivmi a krásnymi štrkovými i pieskovými plážami. Najvyššími vrcholmi Krku sú kopce Obzova (568 m), Brestovica (558 m), Veli vrh (541 m), Zmina (537 m) a Veli Hlam (482 m). Krk je tvorený prevažne vápencami a nachádza sa tu mnoho jaskýň. Severné a južné časti Krku sú typické skalnatým terénom a pastvinami. Špecifické sú pre túto krajinu suché múriky, chorvátsky zvané "gromače", ktoré sa najlepšie dochovali v okolí Bašky. V centrálnej časti ostrova sa nachádzajú úrodné polia. Na Krku sa nachádzajú tiež dve sladkovodné jazerá – Ponikve a Omiško jazero.

Nápisy z kameňov cestou z Punatu na Starú Bašku Pláž cestou z Punatu na Starú Bašku
Nápisy z kameňov cestou z Punatu na Starú Bašku Romantická pláž cestou z Punatu na Starú Bašku

Klíma na Krku

Ostrov Krk je chránený horami v Kvarnerskom zálive a je tu teda veľmi sucho. Krk má mierne stredozemné podnebie. Najčastejšími vetrami sú bura, jugo a maestral. V júli na Krku nebývajú žiadne dažďové zrážky a tiež mesiace jún, august a september ich majú len minimálne. Najdaždivejším mesiacom na Krku je november. S počtom hodín slnečného svitu presahujícim 2000 za rok patrí Krk k najslnečnejším miestam v Európe.

Flóra a fauna ostrova Krk

Rozmanitosť reliéfu ostrova a priaznivé klimatické podmienky prispeli k rozmanitosti ostrovnej kveteny - na Krku rastie takmer 1400 rôznych rastlinných druhov. V centrálnej a západnej časti ostrova prevažujú lesy (zaberajú približne tretinu ostrova) a pestuje sa tu zelenina a stredozemné ovocie, napr. vínna réva a olivovníky. Vinice sú najproduktívnejšie najmä na Vrbnickom poli - pestuje sa tu miestna odroda bieleho vína Vrbnická Žlahtina.

Ostrov Krk a priľahlý ostrovček Prvić v severovýchodnej časti pobrežia Krku sú domovom vzácneho supa bielohlavého (Gyps fulvus).

Kosatec - Baška - ostrov Krk Sup bielohlavý (Gyps fulvus)
Divoký kosatec - Baška, ostrov Krk
Sup bielohlavý (Gyps fulvus)

História ostrova Krk

Ostrov Krk bol pravdepodobne osídlený už v prehistorických dobách, prvými doloženými obyvateľmi sú však až Liburnovia. V dobách starovekého Ríma tu vznikla osada Curicum, známa vďaka námornej bitke medzi Caesarom a Pompejami v roku 49 pred n. l. Nasledovalo krátke obdobie byzantskej nadvlády a v období rokov 1000 až 1797 spadal Krk pod správu Benátok. V skutočnosti tu však vládol chorvátsky šľachtický rod Frankopanov. Po roku 1797 sa stal Krk súčasťou južných dŕžav habsburskej monarchie a v roku 1918 pripadol ostrov Taliansku, ale iba na 2 roky. Počas 2. svetovej vojny bol Krk obsadený talianskou a nemeckou armádou a po vojne pripadol Juhoslávii. Od roku 1991 je súčasťou nezávislého chorvátskeho štátu.

Sídla na ostrove Krk

Krk je ostrovom s najväčším počtom obývaných dedín, nájdete ich tu celkom 68. Počet stálych obyvateľov ostrova Krk je dnes 17.860.

Mesto Krk

Na juhozápadnom pobreží ostrova Krk sa nachádza rovnomenné historické mesto s mohutnými hradbami. Návštevu tohto mesta počas dovolenky na ostrove Krk si rozhodne nenechajte ujsť.

Mesto Krk - ostrov Krk Mesto Krk - ostrov Krk
Mesto Krk - ostrov Krk
Mesto Krk - ostrov Krk

Baška

Tradičným cieľom turistov na ostrove Krk je Baška v južnom zálive ostrova Krk. Miestna krásna piesočnato-okruhliaková pláž dlhá 1,8 km bola ocenená aj Modrou vlajkou. Okrem skvelého kúpania a možnostiam najrôznejších vodných športov je Baška tiež skvelým miestom pre výlety po ostrove a turistiku. Baška je obklopená majestátnymi horami a na jednom z kopcov nad Baškou sa týči kostolík Sv. Jána Krstiteľa z 11. storočia (Crkva Sv. Ivana). Ku kostolu sa dá dôjsť pešo alebo vyjsť autom. Je odtiaľ fantastický výhľad na pevninu a blízky ostrov Rab. Okolo kostola je veľký cintorín so zaujímavými náhrobkami. Niekoľko drevených krížov na vrchole pri kostole dovává scenérii zvláštny, tajuplný nádych.

Baška - ostrov Krk Pláž v Baške - ostrov Krk
Baška - ostrov Krk
Pláž v Baške - ostrov Krk

Bašská doska (Bašćanska ploča)

Baška je známa aj vďaka tzv. Bašskej doske, chorvátsky zvanej Bašćanska ploča, ktorá bola objavená v obci Jurandvor pri Baške. Jedná sa o jednu z najstarších písomných pamiatok - do kameňa vytesané texty v chorvátskej hlaholike.

Bašský hlaholský chodník

Na počesť ostrova Krk, kolísky hlaholiky v Chorvátsku bol v roku 2006 zahájený v Baške unikátny projekt zvaný Bašský hlaholský chodník (Bašćanska staza glagoljice). Hlaholika je staré slovanské písmo skladajúce sa z 33 znakov - písmen. Do projektu Bašský hlaholský chodník boli zapojení študenti sochárstva a postupne bolo v okolí Bašky rozmiestnených 33 monolitov - jednotlivých písmen hlaholskej azbuky. Po tomto chodníku sa môžete vydať aj Vy. V turistickej agentúre v Baške alebo v kostole Sv. Jána si môžete vyzdvihnúť mapu s vyznačením miest jednotlivých písmen. Pri každom monolite si odpíšete kód a ak predložíte všetkých 33 kódov, dostanete certifikát o absolvovaní.

Bašský hlaholský chodník - ostrov Krk Bašský hlaholský chodník - ostrov Krk
Bašský hlaholský chodník - ostrov Krk
Bašský hlaholský chodník - ostrov Krk

Vrbnik

Mestečko Vrbnik na severovýchodnom pobreží ostrova Krk má unikátnu polohu - nachádza sa totiž na skalnom útese. Jedná sa o miesto s bohatou históriou, siahajúcou až do doby osídlenia illyrskými kmeňmi. V stredoveku bolo kolískou chorvátskeho písomníctva - centrom hlaholiky. Dodnes sú tu viditeľné nápisy písané hlaholikou na mnohých historických stavbách. Dnes je Vrbnik známy predovšetkým vďaka vinárstvu. V okolí Vrbniku sa na viniciach pestuje vynikajúca odroda bieleho vína zvaná Vrbnička Žlahtina. Je zaujímavá tým, že sa nikde inde nepestuje. Ak Vrbnik navštívite, v jeho uličkách narazíte na mnoho rôznych vinárstiev, kde môžete víno ​​ochutnať a tiež nakúpiť. V okolí Vrbniku sa nachádza aj niekoľko prírodných pláží. Snáď najkrajšia je piesočnato-okruhliaková pláž Potovošće juhovýchodne od Vrbniku.

Vrbnik - ostrov Krk Vrbnik - pláž Potovošće
Vrbnik - ostrov Krk
Piesočnato-okruhliaková pláž Potovošće
3 km juhovýchodne od Vrbniku

Ostrovček Košljun pri letovisku Punat

Uprostred takmer uzavretej Punatskej a Košljunskej zátoky leží malý zalesnený ostrovček Košljun. Jeho rozloha je len 6,5 ha. Košljun je jediný malý ostrovček okolo ostrova Krk, ktorý je obývaný. Z obľúbeného turistického letoviska Punat je vzdialený len 750 m a z mestského prístavu jazdia na Košljun výletné lode.

Košljun, ostrovček kruhovitého tvaru, oplýva malebnými prírodnými krásami a jeho zaujímavosťou je františkánsky kláštor zo 16. storočia, ktorý si svoju pôvodnú podobu zachoval až do dnešných dní. História kláštora je však ešte staršia - kláštor bol vybudovaný na mieste pôvodného benediktínskeho kláštora, ktorý tu založili benediktíni v 11. storočí. V komplexe sa dnes nachádza kláštor, bazilika, sakrálne múzeum, knižnica so vzácnymi spismi tlačenými hlaholikou a etnografická zbierka. V kláštore si môžete prezrieť náhrobok poslednej kňažnej z rodu Frankopanov, Kataríny, ktorá zomrela v roku 1529.

Punat - ostrov Košljun - ostrov Krk Punat - ostrov Krk
Punat - ostrovček Košljun
Punat - ostrov Krk

Turistika na Krku

Okrem výstupov na najvyššie vrcholy ostrova ponúka Krk mnoho ďalších chodníkov pre turistov či cyklistov. Uvádza sa, že na Krku je k dispozícii 300 km značených turistických chodníkov. Obľúbené sú tzv. pastierske chodníky vedúce práve na najvyššie vrcholy Krku - Obzova, Brestovica, Veli vrh, Zminu a Veli Hlam. Východiskovými bodmi pastierskych chodníkov sú letoviská Punat, Baška a Stará Baška. Pozdĺž chodníkov je k videniu rada kamenných múrikov, ohradené pasienky, vinohrady, cesty lemované múrikmi, kamenné úkryty pre pastierov a ovce, zásobníky dažďovej vody, jazierka aj stáda oviec. Od jari do jesene sa tu môžete stretnúť aj s hadmi. Mapa turistických a cyklistických chodníkov na Krku je k dispozícii v turistických kanceláriách.

Jaskyňa Biserujka (Špilja Biserujka)

Najnavštevovanejšie jaskyňa na Krku je krasová jaskyňa Biserujka blízkosti dediny Rudine. Jaskyňa Biserujka, známa tiež pod názvom Vitezićeva špilja, je dlhá 110 m a teplota sa tu pohybuje celoročne okolo 15 stupňov. V jaskyni boli vybudované chodníky, a tak je dostupná všetkým vekovým kategóriám. Priestory jaskyne sú teraz dobre nasvetlené a návštevníci môžu obdivovať nádherné stalaktity a stalagmity.

Liečivé bahno na Krku

Takmer uzavretý záliv Soline v severovýchodnej časti pobrežia Krku má pekné piesočné pláže. Snáď najznámejšia je pláž Komoriska Meline s jemným pieskom. V jej západnej časti sa nachádza slané liečivé bahno. More je v týchto miestach plytké - od brehu môžete ísť až 50 m a stále dosahujete na dno. Maximálna hĺbka je len 3 m a more je tu o 2 až 3 stupne teplejšie ako v okolitých zátokách.