Vyhľadať na webe

Tip: Jednoduchý výraz nájdem ľahko, napríklad Hvar alebo počasie

Výroba soli na Pagu

Výroba soli prinášala mestu Pag bohatstvo ale aj ťažkosti. Práve kvôli soli Pažania počas svojich dejín často bojovali, ale tiež vo väčšine prípadov i dobre žili. Tradícia výroby soli pochádza z dôb prvého osídľovania ostrova. Ročne sa v Pagu vyrobí asi 33 tisíc ton soli a bazény pre prípravu soľného nálevu majú rozlohu viac ako 2 mil. m2.

Výrobe soli vyhovujú predovšetkým tunajšie geomorfologické a klimatické podmienky. Soľné bazény sa nachádzajú v južnej časti pažského zálivu, v prírodnej plytčine, v ktorej je prúdenie mora mimoriadne slabé. Dno bazénov je prekryté prírodnou vodotesnou pôdou (chorvátsky poplati), a tak spolu s neustálym vetrom, ktorý fúka počas jarných a letných mesiacov, boli vytvorené podmienky na rýchle vyparovanie morskej vody a jednoduché ťaženie soli.

Ďalšou výhodou Pagu pre dobývanie soli je skutočnosť, že je tu málo zrážok. Skôr sa soľ vyrábala v bazénoch, v ktorých sa soľ zhromažďovala lopatami a potom sa odvážala vagónmi, ktoré vytvárali kompozíciu nákladného vláčika, odvážajúceho soľ do skladov. Pred vagóny sa soľ odvážala menšími nákladnými loďami a plachetnicemi. Po vybudovaní moderného zariadenia v osemdesiatych rokoch 20. storočia zanikol starý spôsob výroby soli. Po modernizácii závodu Solana Pag sa soľ vyrába zahrievaním morskej vody a bazény stratili hospodársky význam, v súčasnosti sú len pamiatkou.