Vyhľadať na webe

s

Výroba soli prinášala mestu Pag bohatstvo ale aj ťažkosti. Práve kvôli soli Pažania počas svojich dejín často bojovali, ale tiež vo väčšine prípadov i dobre žili. Tradícia výroby soli pochádza z dôb prvého osídľovania ostrova. Ročne sa v Pagu vyrobí asi 33 tisíc ton soli a bazény pre prípravu soľného nálevu majú rozlohu viac ako 2 mil. m2.

Výrobe soli vyhovujú predovšetkým tunajšie geomorfologické a klimatické podmienky. Soľné bazény sa nachádzajú v južnej časti pažského zálivu, v prírodnej plytčine, v ktorej je prúdenie mora mimoriadne slabé. Dno bazénov je prekryté prírodnou vodotesnou pôdou (chorvátsky poplati), a tak spolu s neustálym vetrom, ktorý fúka počas jarných a letných mesiacov, boli vytvorené podmienky na rýchle vyparovanie morskej vody a jednoduché ťaženie soli.

Ďalšou výhodou Pagu pre dobývanie soli je skutočnosť, že je tu málo zrážok. Skôr sa soľ vyrábala v bazénoch, v ktorých sa soľ zhromažďovala lopatami a potom sa odvážala vagónmi, ktoré vytvárali kompozíciu nákladného vláčika, odvážajúceho soľ do skladov. Pred vagóny sa soľ odvážala menšími nákladnými loďami a plachetnicemi. Po vybudovaní moderného zariadenia v osemdesiatych rokoch 20. storočia zanikol starý spôsob výroby soli. Po modernizácii závodu Solana Pag sa soľ vyrába zahrievaním morskej vody a bazény stratili hospodársky význam, v súčasnosti sú len pamiatkou.