ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Starigradski záliv je najväčším na ostrove, obklopený je príjemným borovicovým porastom. Obľúbená je východná časť zálivu – polostrov Kabal. Okolo celého zálivu je vybudovaná promenáda, ale prevoz je možný aj loďou. Smerom do vnútrozemia sa tiahne úrodná panva "Starigradsko polje" zapísané na zozname UNESCO. Stari Grad je hlavným strediskom vinárstva na Hvare, ale tiež sú tu najväčšie plochy levandule a nádherné olivovníkové sady.

Osídlenie na tomto mieste je preukázané už v dobe železnej (lokalita Purkin kuk na juhovýchode mesta). Najvýznamnejšou pre rozvoj oblasti bol koniec 4. storočia, kedy bola gréckymi prisťahovalcami založená osada Pgaros. Nová osada mala štatút mestského štátu a ako taká mala špecifické usporiadanie a správu mesta. Od začiatku bol Pharos budovaný veľmi plánovito a bol chránený hradbami (z tzv. kyklopského muriva), pretože osadníci sa museli brániť pred pôvodnými obyvateľmi - Ilýrmi z kmeňa Jadasinov. Dnešné mesto stojí presne na rovnakom mieste, ako niekdajší Pharos. V základoch mnohých domov dnešného mesta je možné nájsť fragmenty, ktoré vypovedajú o usporiadaní stavieb v pôvodnom meste. Kamenné bloky z tejto doby boli použité mnohokrát ako stavebný materiál. V niektorých archeologických lokalitách sú odkryté pôvodné stavby (kostol Sv. Jána).

Pamiatky mesta Stari Grad

Najväčšou historickou pamiatkou na gréckych osadníkov je pozemkové usporiadanie priľahlej úrodnej panvy na východe od mesta, viz Pamiatky UNESCO. Starigradsko polje bolo zapísané na tento zoznam v roku 2008.

Ďalšie významné pamiatky Stari Gradu pochádzajú z obdobia vlády Rimanov. Odkryté boli pozostatky rímskych kúpeľov, základov rímskych usadlostí, mozaikové fragmenty. Zaujímavé sú aj cirkevné stavby pochádzajúce z obdobia raného kresťanstva – chrámový komplex Sv. Jána z prelomu 5. - 6. storočia. Kostol bol pôvodne dvojitý. Toto kultové miesto je považované za najstaršie na ostrove. Pôvodne dvojitý kostol bol vybudovaný na mieste pôvodnej rímskej pohanskej svätyne. Južná časť bola zasvätená sv. Jánovi, slúžila k potrebám krstu; severná potom zasvätená Panne Márii, bola biskupským kostolom. Kostol bol v priebehu storočí často zničený, opravovaný, južná časť bola v polovici 17. storočia strhnutá. Za videnie stojí pozdně antická mozaika rajskej záhrady.

Zaujímavý artefakt je zamurovaný i do veže kostola Sv. Štefana - jedná sa o kameň pochádzajúci z hradieb Pharosu s reliéfom rímskej galéry. V podstate kamkoľvek stúpneme, môžeme si byť istí, že sa prechádzame po miestach s bohatou históriou. Nevynechajte ani nenápadný renesančný kaštieľ Tvrdaj - patriaci v 16. stor. rodine Hektorovićov so zámockou kaplnkou Sv. Rocha. Ďalej potom komplex dominikánskeho kláštora z konca 15. storočia, bývalý gotický kostolík Sv. Jerolim - pôvodný hospic mníchov - hlaholitov; dnes je objekt používaný k výstavám. V meste nájdete ukážky všetkých architektonických slohov, ktoré sa vhodne dopĺňajú a tvoria tak príjemný celok.

Za zmienku stoja aj originály talianskych majstrov, vrátane údajne Tintorettoveho "Kladenie do hrobu" pochádzajúceho z majetku Hektorovićov.