Vyhľadať na webe

s

V meste Pag tradícia šitia pažských čipiek trvá po stáročia. Prvá čipkárska škola vznikla v roku 1906. Jej tradícia bola v roku 1994 obnovená. Čipkárska škola trvá 1 rok a ročne ju aj dnes absolvuje 10 dievčat. Absolventky školy podľa uznesenia príslušných štátnych inštitúcií získavajú povolanie krajkárky.

Pažské čipky sú chránené a certifikované ako pôvodný chorvátsky výrobok. Na začiatku 20. storočia sa pod vplyvom krajkárskej školy oddeľujú čipky od úžitkových predmetov (záclony, lôžkoviny apod.) a vzniká tak samostatný ozdobný predmet, ktorý sa zachoval dodnes.

Pažské čipky sa šijú ihlou a vznikli za renesancie. Jedným zo základných tvarov pažských čipiek je retičela, štvorcový priestor zarezaný do plátna a vyplnený niťami ako pavučina, do ktorého sa zvláštnou technikou vyšívajú rôzne obnovné motívy. Tejto práci Pažanky hovoria "paški teg", čo znamená ženská ručná práca. Možno ich uvidieť na dámskych košeliach a šatkách, ktoré sa nosia na hlave. Na starobylom typu dámskeho rúcha, ktoré sa utváralo v 15. storočí, sa pažské čipky vypracovávali bez kreslenej predlohy, mladé krajkárky preberali predlohu od svojich matiek a babičiek.

Vyšívanie čipiek je pracná, zdĺhavá a nimravá práca, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti, presné oko a pokojné a čisté ruky. Výroba čipky s priemerom cca 10 cm zaberie 10 až 12 dní intenzívnej práce. Tomu zodpovedá aj cena pažských čipiek: cena čipky s priemerom 10 cm sa pohybuje okolo 450 - 500 HRK.

Každoročne sa v meste Pag okolo 20. júna koná festival pažskej čipky.

Pažské čipky vyrába majiteľka domu Bepo.