Vyhľadať na webe

Tip: Jednoduchý výraz nájdem ľahko, napríklad Hvar alebo počasie

História obce Povljana

Na základoch rímskej vily vznikla Povljana, ako ústredná ostrovná poľnohospodárska obec, ktorá po storočia zásobovala potravinami obyvateľstvo Pagu. Najstaršia osada v Povljane je Stará Povljana, opustená v druhej polovici 16. storočia. Vtedy v zátoke Nova Povljana existoval benediktínsky kláštor s kostolom sv. Mikuláša.

Povljana sa na dnešnom mieste nachádza od polovice 15. storočí. V tej dobe bol podľa historických dokladov posvätený kostol sv. Mikuláša. Súčasný kostol sv. Juraja bol vybudovaný a posvätený v 17. storočí.

Pred príchodom Chorvátov do oblasti Povljany v 7. storočí žilo na tomto území románske obyvateľstvo, ktoré bolo skoro potlačené. Počet obyvateľov sa pohyboval medzi 200 až 300. Od 17. storočí prichádzalo do Povljany mnoho obyvateľov z mesta Pag. Boli to prevažne pažští roľníci, ktorí pracovali pre bohatých veľkostatkárov z mesta Pag. Pretože sa im nehodilo denne dochádzať do Povljany a po práci sa zase vracať, niektorí zostali v Povljaně nadobro. V súčasnosti v Povljane žije okolo 720 obyvateľov.

Historické pamiatky v Povljane

V Povljane nájdete dva kostoly:

  • Kostol sv. Martina - prvá zmienka o ňom je z roku 1335. Kostol je stredne veľký, so základmi o rozmeroch 4,25 x 6,90 m a do súčasnosti sa dobre dochoval. Stojí na samote uprostred polí. Z nálezov z jeho blízkosti vyplýva, že okolo neho bol cintorín. Je zasvätený patrónovi Povljany.
  • Kostol sv. Mikuláša - má pozdĺžny tvar a rozmery 11,80 x 4,75 m. Historici tvrdia, že tento kostol je vlastne adaptáciou iného, o veľa staršieho kostola. V ranom stredoveku podľa historických dokladov bol častokrát opravovaný a prestavovaný. Kostol je dodnes funkčný.