Vyhľadať na webe

s

Predmety nájdené na tejto lokalite pochádzajú z 9. storočia, kedy sa predpokladá vznik sídla. Ďalšie odkrývanie náleziska potom mapuje vývoj života na tomto chorvátskom území do 14. až 15. storočia, kedy bol Guran zrejme obyvateľmi opustený.

Ďalšou skúmanou lokalitou je bazilika z prelomu 8. a 9. storočia. Pozostatky tejto architektonickej pamiatky sa dnes po rokoch zakonzervovania pripravujú pre sprístupnenie verejnosti. Za zmienku potom stoja určite aj ďalšie cirkevné stavby, kostol Sv. Šimona z 11. storočia. Chorvátske ministerstvo kultúry spolu s pamiatkovým ústavom mesta Pula a správou zúčastnených mestečiek a obcí usilujú o sprístupnenie tejto lokality verejnosti. K tomu má prispieť aj rekonštrukcia prastarých chodníkov a ciest, ktoré pamiatky pôvodne spájali.

Doteraz nájdené artefakty z blízkych lokalít už dnes môžu vidieť záujemcovia vo Vodnjanu, v rekonštruovanom paláci Bettica. Po ukončení archeologických prác, zakonzervovaní nálezísk má byť tento priestor sprístupnený ako archeologický park umožňujúci nahliadnuť záujemcom do histórie Chorvátska.