Vyhľadať na webe

s

Rohovník (Ceratonija siligura, chor. rogač) je trochu zvláštny strom, s ktorým sa môžete stretnúť v Chorvátsku predovšetkým na ostrovoch Strednej Dalmácie. Nie je rozšírený ani na všetkých ostrovoch a na pevnine ho môžete vidieť v okolí Dubrovníka a na Makarskej riviére. Ak ste počuli niekedy o "svätojánskom chlebe", sú to práve plody tohto neobvyklého stromu. Vidieť ho môžete predovšetkým na ostrove Vis, Šolta, Brač, Hvar a Lastovo alebo na polostrove Pelješac. Tu je v obci Viganj veľká sušiareň plodov tohto stromu.

Chlieb a pálenka z rohovníka

Rohovník je veľmi stará kultúrna plodina pochádzajúca zo Sýrie a na Vis ho priniesli grécki kolonisti v 4. storočí pred n. l. Dodnes sú najrozsiahlejšie porasty práve na Vise. V Komiži na Vise je tiež jediný mlyn na plody rohovníka. Suché struky sa melú a používajú ako krmivo pre zvieratá.

Predtým sa múka používala aj na pečenie chleba a čerstvé plody boli dobrým potravinovým doplnkom pre námorníkov.

Dodnes sa na niektorých miestach páli aj pálenka zo "svätojánskeho chleba" predovšetkým v Grécku. Na Vise môžete ochutnať likér - rogačica.

Kde rohovník rastie

V Stredomorí rastie rohovník pomerne hojne aj divoko. Najrozšírenejší je v Španielsku, Turecku, Taliansku, Grécku a na Cypre.

Rohovník je veľmi vytrvalý strom. Ukázalo sa, že je veľmi vhodným stromom na zalesňovanie veľmi suchých oblastí, oblastí zničených požiarom. Do určitej miery je aj odolný proti ohňu. Plodí už cca po desiatich rokoch a množstvo plodov sa postupne zvyšuje.

A prečo "svätojánsky chlieb"?

Pretože podľa legendy boli plody práve tohto stromu potravou Sv. Jána v púšti. Keď budete mať príležitosť, ochutnajte.

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape