Vyhľadať na webe

s

Česká komunita v Chorvátsku je najpočetnejšou českou krajanskou skupinou v juhovýchodnej Európe. Táto menšina sídli najmä v okolí mesta Daruvar. Češi sú v Chorvátsku jednou z mnohých národnostných menšín. 10 510 osôb, ktoré sa hlásia k českej národnosti, je sústredené hlavne v oblasti centrálnej Slavónie.

Ako o prvom Čechovi na Jadrane by sa dalo hovoriť o kráľovi Karlovi IV. Ku svojej ceste do Talianska využil možnosti cestovať cez Uhorsko (prejazd Rakúskom mu nebol povolený) a dostal sa až na územie Chorvátska. Navštívil okrem iného mestečko Sinj, kde bol hosťom tamojšieho kniežaťa, a kontaktoval mníchov - hlaholitov. Ich slovanská liturgia bola dôvodom, prečo ich neskôr pozval do Prahy, do Emauzského kláštora. Niekedy sa tiež uvádza ako kláštor Na Slovanoch.

Češi sa objavujú v oblasti Slavónie za Rakúsko-Uhorska, na začiatku 18. storočia. V tej dobe bola oblasť pri hraniciach s Bosnou a Hercegovinou súčasťou tzv. vojenskej krajiny, teda hranice s Osmanskou ríšou, kam sa sťahoval vojenský personál a strážcovia z celého Rakúsko-Uhorska. Boli budované úplne nové sídla na zelenej lúke (najstaršia česká dedina Ivanovo Selo). Nových prisťahovalcov najviac podporoval chorvátsky šľachtický rod Jankovičových (vtedajší vlastník pôdy). Tí pomáhali zúrodňovat pôdu a zkultúrňovať krajinu. V roku 1930 žilo v Chorvátsku okolo štyridsať tisíc Čechov. Postupne sa však asimilovali a počet ľudí hlásiacich sa k tejto národnosti klesal až na uvedených cca 10 000.

Česi v Chorvátsku sú organizovaní, majú svoj vlastenecký zväz, ktorý sa stará o udržanie českej kultúrnej tradície. Na rádiovej stanici Daruvar sú vysielané denne relácie v českom jazyku. Sú organizované za podpory štátu českej škôlky a školy. Úzko spolupracujú aj s chorvátskou komunitou Slovákov. Česi a Slováci majú aj svojho jedného spoločného zástupcu v chorvátskom Saboru.

Čechov však nájdeme po celom území Chorvátska, a to nielen ako turistov. Veľa ľudí sa sem priženilo a Chorvátsko je ich druhou vlasťou.

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape