Vyhľadať na webe

s

V severnej časti ostrova Rab sa nachádza geologicky zaujímavý polostrov Lopar. V tejto oblasti bol vybudovaný náučný turistický chodník, po ktorom možno polostrov obísť. V roku 1969 tu bol založený aj Geologický park (Geopark otok Rab), ktorý sa rozprestiera v nadmorskej výške 0-87 m.

Lopársky polostrov je tvorený slieňmi a pieskovcami z obdobia eocénu pred 40-50 mil rokov. Veľmi zaujímavé je tu pobrežie, kde sa vplyvom erózie vytvorili zaujímavé pieskovcové úkazy pyramídového tvaru. Horniny tu často obsahujú fosílie - zvyšky pravekých morských organizmov.

Unikátna geologická štruktúra na Loparu dala vzniknúť vzácnej faune - miestne rastliny sa dokonale adaptovali na slanú pôdu. Tvar rastlín je tu silne ovplyvňovaný silným vetrom a morskou soľou. Na útesoch hneď pri morskom pobreží sa môžete stretnúť napríklad s myrtou obyčajnou (Myrtus communis). Medzi ďalšie rastliny patria napr. pistácia mastixová (Pistacia lentiscus), cistus (Cistus sp.) či šašina černastá (Schoenus nigricans).