ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Brijuni bolo sídlom juhoslovanského prezidenta Tita

Pre turistický priemysel na tomto súostroví bol dôležitý rok 1893. Vtedy kúpil ostrov Brijuni priemyselník z Merana, Paul Kuppelwiesser. S ohľadom na ideálnu polohu ostrovov sa rozhodol vybudovať tu luxusné letovisko. Toto sa mu podarilo a letovisko prosperovalo až do 1. svetovej vojny. Po roku 1947 si Brijuni za svoje letné sídlo vybral J. B. Tito - významná postava v histórii Chorvátska.

Plavby na Brijuni

Na Mali Brijun sa môžete dostať len s prehliadkovou výpravou (konajú sa zhruba trikrát za deň). Na Veli Brijun je pohyb trochu voľnejší, v posledných rokoch sa turistický ruch rozvíja aj tu. Východiskovým miestom pre cestu do národného parku Brijuni je mesto Fažana. Loďou priplávate na ostrov Veli Brijun (cca 20 minút plavby). Môžete navštíviť safari park, kde možno uvidieť cudzokrajné zvieratá - napr. slony, antilopy alebo zebry (tento park bol zriadený v čase, keď Brijuni boli letným sídlom Tita). Za videnie stoja tiež zbytky byzantskej tvrdze z 2. storočia pred n. l. alebo múzeum exponátov potvrdzujúce dobu pobytu Tita na ostrovoch.

Bohatá fauna a flóra

Rovnako ako na celom Istrijskom polostrove je aj na súostroví Brijuni podnebie mierne s veľkým podielom hodín slnečného svitu. Fauna i flóra na ostrovoch je pestrá, stáročia bola doplňovaná prinesenými druhmi. V čase Titovej vlády neboli ostrovy prístupné verejnosti. Bolo vybudovaných niekoľko parkov, ktoré sú ukážkou premyslenej záhradnej architektúry. Môžete obdivovať cca 680 druhov rastlín (medzi inými cezmíny, libanonské cédre, prastaré porasty olivovníkov...), okolo 200 druhov vtákov.

Krásne antické pamiatky

Podľa dochovaných archeologických nálezov (kamenné i kovové nástroje) je jasné, že tieto chorvátske ostrovy boli osídlené v dávnoveku. V 2. storočí pred Kristom sa stali súčasťou Rimanmi ovládaných území na Jadrane. Z tohto obdobia tu môžeme nájsť zvyšky antických víl - letných sídiel. Najzaujímavejšia je však rímska vila z 1. storočia po Kristovi v zátoke Verige. Navštíviť môžete aj baziliku z rannokresťanského obdobia.