Vyhľadať na webe

s

Jedná sa o špecifické kamenárske diela rôznych tvarov od honosných sarkofágov cez stély a kríže k obyčajným kamenným doskám. Ich veľkosť a výzdoba je rozdielna, zrejme podľa významu zosnulého, prípadne solventnosti zadávateľa. Niektoré sú bez ozdôb, iné potom majú bohaté reliéfy. Tieto reliéfy sa výrazne oblastne líšia.

Môžeme tu pozorovať geometrické ornamenty, reliéfy rastlín aj zvierat. V neposlednom rade potom výjavy zo života spoločnosti, predovšetkým lovecké a tanečné figúry. Na niektorých možno nájsť aj epigramy, či heraldické znaky vzťahujúce sa k danej oblasti.

Na niektorých náhrobných kameňoch sa zachovali aj mená ich tvorcov. Tak môžeme nahliadnuť do umenia kamenického remesla od začiatku 13. do začiatku 16. storočia, kam je ich vznik datovaný. Podľa posledných výskumov prevláda názor, že sa jedná o špecifické umenie stredovekej Bosny (s ohľadom na množstvo výskytu je práve Bosna považovaná za centrum tohto kamenického umenia) a okolitých území, ktoré bolo neskôr čiastočne vytlačené islamizáciou krajiny a iného spôsobu pochovávania. I keď aj v neskorších storočiach môžeme vysledovať na náhrobných kameňoch prvky spoločné so stećci. Na území dnešnej Bosny sa nachádza na rôznych miestach (niekedy sústredených okolo kostola, bývalého kostola aj ako jednotlivé solitéry v krajine) cca 60 000 týchto náhrobných kameňov Stećak. Nekropola Radimlja v blízkosti Čapljiny je zaujímavou ukážkou tohto umenia.

Ale nemusíme do Bosny. Predstavu si urobíme aj v Brele, v Tučepoch, v starej Podace, Briste - väčšinou na farských cintorínoch. Významná nekropola je tiež k videniu v blízkosti osady Klek a potom vo vnútrozemí v okolí Imotského. Ďalšie potom môžeme vidieť na území Čiernej Hory, Srbska. Zaujímavé je, že ich nenájdeme v Južnej Dalmácii ani na ostrovoch.

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape