Vyhľadať na webe

s

Predpokladá sa, že na území dnešného centra existovala v antike osada Aspalathos (Spalathos). V stredovekých latinských spisoch a v mnohých dokumentoch sa mesto nazýva Spalatum. Chorvátske meno bolo Split a v 19. storočí Spljet, aby sa potom opäť meno zmenilo na Split. Podľa druhej teórie, ktorú uvádza Toma Arhidžakon, vzniklo meno od latinského pomenovania Diokleciánovho paláca (paládium = Spalatium).

Diokleciánov palác v Splite

Diokleciánov palác v Splite, UNESCO

Split leží na Jadranskom pobreží v Strednej Dalmácii na Splitskom polostrove. Zo severu je ohraničený pohorím Mosor, zo severozápadu pohorím Kozjak, z východu pohorím Perun. Splitský polostrov obklopujú ostrovy BračHvarŠolta a Čiovo. Trajekty z prístavu v Splite sú často jediným spojením ostrovov v Strednej Dalmácii s pevninou.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2001 má Split 188 694 obyvateľov. Chorváti tvoria 95,15 %, príslušníci národnostných menšín - hlavne z Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Slovinska a Srbska tvorí 4,85%. Ku katolíckej cirkvi sa hlási 88,37% obyvateľov Splitu, pravoslávni tvoria 2,121 %, agnostici tvorí 5,26% a ostatných 0,47% sa prihlásilo k inej cirkvi.

Vedecké inštitúcie

V Splite pôsobí niekoľko inštitúcií, z ktorých sú najvýznamnejšie Oceánografický inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom mora a morského života, Chorvátsky hydrografický inštitút, Mediteránsky inštitút pre výskum života, Inštitút stavebného inžinierstva pre Chorvátsko atď. 

Šport

Obyvatelia Splitu radi hovoria o svojom meste, že je to najšportovejšie mesto na svete. V meste pôsobí veľa športových družstiev, napr.:

  • Futbal - Hajduk Split, Dalmatinac, Galeb
  • Basketbal - Split, Dalvin
  • Vodné polo - POŠK, Jadran, Mornar,
  • Volejbal - RK Split, Nada
  • Plávanie - POŠK, Jadran, Mornar
  • Atletika - ASK, AK Hajduk

Po olympijských hrách v Aténach v roku 2004 bol Split mestom s najväčším počtom medailí na svete v pomere na počet obyvateľov.

Pozrite si tiež: História Splitu