ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

V á ž en í   h o s t i a,

aby sme vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa prípadným nedorozumeniam, prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tento DOMOVÝ PORIADOK. Prijatím Všeobecných zmluvných podmienok Cestovnej kancelárie Novalja ste potvrdili, že ste s domovým poriadkom oboznámení, že s ním súhlasíte a že ho budete v plnej miere rešpektovať.

Tento DOMOVÝ PORIADOK sa vzťahuje na apartmánové domy. Hotely majú spravidla svoje domové poriadky vyvesené na izbách, na chodbách či na recepcii hotela. Prosíme, dbajte aj ich pokynov.

a)    DEŇ PRÍCHODU: Vaše ubytovnie začíná od ……… hodín – tento čas je uvedený na webe u konkrétneho domu a tiež v pokynoch na cestu, ktoré dostanete cca 10 dní pred odchodom do Chorvátska. Po príchode ste povinní majiteľovi domu odovzdať DOPLATOK v EUR vyznačený na voucheri (ak ste CK neuhradili celkovú cenu pobytu/zájazdu) a VOUCHER s doplnenými údajmi, alebo predložiť vaše osobné doklady (pas alebo občiansky preukaz).

b)    DEŇ ODJAZDU: Apartmán aj parkovacie miesto vypracte do ……… hodín – tento čas je uvedený na webe u konkrétneho domu a v pokynoch na cestu. UPRATOVANIE APARTMÁNU na konci vášho pobytu je v cene ubytovania len za predpokladu, že vyprázdnite chladničku a mrazničku, umyjete a upracete riad, vysypete popolníky a vynesiete všetky odpadky do smetiaka. Rovnako nie je prípustné, aby ste uterákmi či plachtami majiteľa utierali podlahu alebo je nejakým iným spôsobom silno znečisťovali. V opačnom prípade od vás môže majiteľ na mieste požadovať doplatok za upratovanie vo výške 20-40 EUR - platí pri domoch, u ktorých je táto informácia uvedená na webe. Pri niektorých domoch sa za upratovanie platí vždy pevnou sumou na mieste – u takýchto domov je to opäť uvedené na webe.

POČAS POBYTU:
c)    Apartmán preberáte čistý, uprataný a nepoškodený. K dispozícii máte vybavenie apartmánu vrátane vybavenia kuchynskej linky a posteľnú bielizeň. Tá sa hosťom zvyčajne mení po 7 až 10 dňoch pobytu. Väčšinou dáva majiteľ domu hosťom k dispozícii uteráky, kuchynské utierky, prostriedky na umývanie riadu a upratovanie, ale nie je to vo všetkých domoch. Niektorí majitelia poskytujú TOALETNÝ PAPIER iba na začiatku pobytu (1 až 2 kotúče papiera na apartmán) a na ostatné dni si potom toaletný papier hostia zaisťujú sami. Niektorí majitelia poskytujú toaletný papier počas celej doby pobytu, príp. hosťom poskytnú ďalší toaletný papier na vyžiadanie. Všetky informácie o vybavení sú uvedené na webe u konkrétneho domu.

d)    Apartmán vrátane terasy alebo balkóna môže užívať len tá osoba, ktorá je uvedená na voucheri a je prihlásená na pobyt. Osoby zo susedných domov nemajú právo na pobývanie v tomto apartmáne bez predošlého súhlasu majiteľa domu.

e)    Akékoľvek CHYBY A PRIPOMIENKY K UBYTOVANIU, prípadne poškodené alebo rozbité vybavenie apartmánu čo najskôr oznámte majiteľovi domu, alebo delegátovi (k dispozícii len na ostrove Pag). AK SPÔSOBÍTE ŠKODU na ubytovacom zariadení či jeho vybavení, je vašou povinnosťou ju majiteľovi uhradiť. Odporúčame vám ešte pred cestou uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví a majetku tretej osobe (je súčasťou tzv. Komplexného poistenia, ktoré ponúkame). Postup riešenia vami spôsobenej škody v apartmáne je popísaný v pokynoch na cestu, ktoré pred cestou dostanete.

f)    KLIMATIZÁCIA: Niektoré apartmány sú vybavené klimatizačnou jednotkou. Aby bolo zabezpečené jej efektívne fungovanie, je nutné, aby ste počas jej zapnutia mali ZATVORENÉ OKNÁ. V opačnom prípade totiž púšťate ochladený vzduch z miestnosti von a teplý vzduch z vonku dovnútra a v miestnosti bude stále nepríjemne horúco. Je to podobné, ako keby ste vo vnútri kúrili a zároveň mali otvorené okná. Navyše sa neúmerne zvyšujú náklady na prevádzku a majiteľ domu potom od vás môže žiadať za používanie klimatizácie doplatok!

g)    Nie je dovolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami či apartmánmi, vynášať vnútorné vybavenie do iného apartmánu, mimo dom, alebo dokonca na pláž (napr. drevené stoličky z kuchyne na terasu, príbory a riad do iného apartmánu, plastový nábytok ku krbu a pod.), sušiť mokré uteráky na drevenom nábytku, grilovať na terase (ak na nej nie je k dispozícii priamo gril majiteľa). Komáre likvidujte pomocou Raidov, nie pricapnutím na stenách.

h)    Malým deťom dávajte pod posteľnú plachtu igelitovú fóliu, aby sa matrace v prípade nehody nepoškodili.

i)     Pred odchodom z apartmánu (napríklad na pláž), zatvorte všetky okná alebo stiahnite markízy proti slnku, zamknite dvere do apartmánu, zhasnite svetlá a vypnite všetky elektrické zariadenia VRÁTANE KLIMATIZÁCIE. Slnečníky stiahnite a položte na zem - pri náhlom vetre by sa mohli rozbiť alebo spadnúť z terasy a niekoho zraniť. Markízy proti slnku stiahnite vždy pri daždi, vetre a v noci, a to aj keď ste v apartmáne.

j)    Majiteľ domu nenesie zodpovednosť za prípadné straty vecí a cenností z apartmánu. Ak je v apartmáne trezor, využívajte ho. 

k)   Majiteteľ domu (alebo na ostrove Pag delegát) je vám k dispozícii počas celej doby vášho pobytu, aby vám poskytol pomoc pri riešení prípadných problémov. V prípade potreby môžete tiež volať na naše nonstop číslo +420 773 237 374.

l)    NOČNÝ POKOJ: Počas celého dňa a obzvlášť v čase nočného pokoja od 23.00 do 6.00 hodiny nie je dovolené vytvárať hluk, ktorý by obťažoval ostatných hostí a susedov. Prosíme, rešpektujte to!

m)  Dovoľujeme si upozorniť hostí, ktorí nedodržujú domový poriadok a nerešpektujú nočný pokoj, že ich správanie môže byť dôvodom až k ukončeniu pobytu bez možnosti vrátenia peňazí!

Poznámka na záver: V apartmánoch sú vyvesené štátom určené minimálne ceny, z ktorých vlastníci domov platia dane. Nie sú to ceny, za ktoré je možné apartmán prenajať.

Ď a k u j e m e     a     p r a j e m e     v á m     p r í j e m n ú     d o v o l e n k u     v    CHORVÁTSKU!

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape

 

Nechcete na dovolenke stráviť veľa času varením, ani chodiť do reštaurácií? Vyskúšajte chutné hotové jedlá Expres Menu a ušetrite za jedlo na dovolenke.

Expres menu