Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Dopravné predpisy pri ceste do Chorvátska

Obsah

Dopravné predpisy

Dopravné predpisy Chorvátsko

Povolená hranice alkoholu pro řidiče je 0,05 %, v případě nehody se však množství alkoholu v krvi bere v úvahu. Řidiči do 24 let, profesionální řidiči a řidiči vozidek nad 3,5 t - 0,00 %.

Chorvátska polícia môže uložiť pokutu na mieste. Nemusí sa zaplatiť ihneď, polícia môže vystaviť doklad a pokuta musí byť následne uhradená behom 8 dní na pošte alebo v banke.

Od 1.1.2006 je v Chorvátsku každý vodič povinný mať vo vozidle reflexnú bezpečnostnú vestu. Vodič ju musí mať oblečenú pokiaľ vystupuje z vozidla na komunikáciách mimo vyhradené miesta (parkovisko) za účelom napr. výmeny kolesa, prevedenia nejakej menšej opravy na vozidle. Ak v premávke zastavuje iné vozidlo za účelom vyžiadania pomoci, alebo po nehode riadi dopravu atď.

Riadenie vpravo, predbiehať vľavo.
Predbiehanie a míňanie: pravidlá sú totožné s pravidlami v SR.
Prednosť: pravidlá sú totožné s pravidlami v SR.
Povinnosť používať bezpečnostných pásov a detských zádržných systémov (deti do 12 roku nesmú sedieť na predných sedadlách).
Povinnosť tlmených svetiel aj cez deň pre všetky vozidlá.
Povinnosť bezp. prilby pre vodiča a spolujazdca motocyklu (spolujazdec nesmie byť mladší ako 12 rokov). Cyklisti - vekový limit na cestách je 14 rokov, inak musí byť sprevádzané osobou staršou ako 16 rokov.
Deti mladšie ako 9 rokov sa smú prevážať na bicykli len na špeciálnom detskom sedadle a vodič musí byť starší ako 18 rokov. Pod 16 rokov je na bicykel povinná bezpečnostná prilba.
Zákaz používania mobilného telefónu za jazdy bez sady hands-free.
Zákaz užitie alkoholu pred a pri jazde.
Čiary na kraji cesty označujú zákaz parkovania.

Povinné vybavenie cyklistov Chorvátsko

Bicykel musí mať vpredu i vzadu svetlá. Cyklista musí mať prilbu (pod 16 rokov života). Cyklista pod vplyvom alkoholu alebo narkotík zaplatí pokutu vo výške od 500 do 1 500 HRK. Minimálny vek jazde na bicykli je 14 rokov. Deti od 9-14 rokov môžu ísť na bicykli len v sprievode osoby staršej ako 16 rokov. Deti do 8 rokov môžu byť vozené na bicykli len v detskej sedačke bicyklistom nad 18 rokov.

Rýchlostné limity Chorvátsko

V obciach
všeobecne 50 km/h
Mimo obce - cesta
osobné auto, motocykel 90 km/h
s vlakom 80 km/h
autobus (okrem školného) 80 km/h
nákladné auto do 7,5 t 80 km/h
do 7,5 t s vlakom 70 km/h
Mimo obce - rýchlostná cesta/Expressway
osobné auto, motocykel 110 km/h
s vlakom 80 km/h
autobus (okrem školného) 80 km/h
nákladné auto stejné jako u silnic
Mimo obce - diaľnica
osobné auto, motocykel 130 km/h
s vlakom 80 km/h
autobus (okrem školného) 80 km/h
autobus cez 10 t 100 km/h
Mimo obce - špeciálne rýchlostné limity
školský autobus 70 km/h
autobus s prívesom pre osoby 50 km/h
nákladné auto s nebezpečným nákladom 70 km/h
auta ťahajúce iné vozidlo 40 km/h
Noví vodiči do 2 rokov od dátumu platnosti ich VP musia dodržovať nasledujúce rýchlosti
cesta 80 km/h
rýchlostná cesta 100 km/h
diaľnica 110 km/h

Mladí vodiči do 24 rokov nesmú prekročiť nasledujúce rýchlosti: cesta 80 km/h, rýchlostná cesta 100 km/h, diaľnica 120 km/h. Toto obmedzenie sa vzťahuje len na chorvátskych vodičov, nie na zahraničných. Medzi ďalšie obmedzenia pre chorvátskych vodičov do 24 rokov patrí výkonový limit automobilu do 75 Kw. Ak by ste sa ale rozhodli požičať si v Chorvátsku auto a je Vám menej ako 24 rokov, autopožičovňa by po Vás dodržiavanie uvedených zákonných obmedzení mohla vyžadovať. Dôvodom môže byť napríklad znenie poistnej zmluvy alebo proste len obavy z prípadných problémov.

Hlásenie nehody Chorvátsko

Všetky nehody musia byť nahlásené polícii (tel. 92). Privolaná polícia po kontrole vozidla a miesta nehody rozhodne o ďalšom postupe a poskytne účastníkom nehody potrebné informácie o chorvátskych poisťovniach, autoopravovniach a pod. Ak je pri nehode poškodené vozidlo z cudzej zemi, jeho vodič musí od polície obdržať protokol o nehode a poškodení vozidla, aby mohol vozidlo vyviesť.

Pokuty v Chorvátsku podľa druhu priestupku v HRK

priestupok
pokuta body VP
Prekročenie rýchlosti v obci
do 10 km/h 300 -  
10-30 km/h 500 1  
30-50 km/h 700 2  
cez 50 km/h 2 000 3 zadržanie do 6 mes.
2× vyššia rýchlosť alebo vaic ako 100 km/h 3 000 3 3-12 mes.
Prekročenie rýchlosti mimo obec
10-30 km/h 300 -  
30-50 km/h 500 1  
cez 50 km/h 2 000 3 do 3 mes.
Jazda pod vplyvom alkoholu
do 0,05 % 500-1 500 1  
0,05-0,15 % min. 2 000 3 min. 3 mes.
cez 0,15 % či odmietnutie testu min. 3 000 5 min. 6 mes.
Ďalšie priestupky a pokuty
narkotiká 3 000 5 min. 6 mes.
ignorovanie červenej 1 000 2 2-6 mes.
nepoužitie bezpečnostnej prilby-moped, motorka 700    
nepoužitie bezpečnostného pásu 500    
telefonovanie bez hands-free 500    
dieťa 12 rokov na pred. sedadle 500    
špatné parkovanie 300-500    
nepoužitie svetiel 300    
spolujazdec na motocykle pod vplyvom alkoholu či narkotík 300    
dieťa pod 12 rokov na motocykle 300    

 

Chorvátska polícia môže zadržať cudzinca do 48 hodín alebo dovtedy kým nezaplatí pokutu, alebo do rozhodnutia súdu. Pokiaľ cudzinec spácha dopravný priestupok, pre ktorý mu môže byť zadržaný VP, je mu to zapísané do VP vrátane časového obdobia, po ktoré nesmie v Chorvátsku riadiť motorové vozidlo. Vodičom, ktorý mali pozitívny test na alkohol v krvi, je zadržaný VP. Ak vodič i cez to pokračuje v jazde, môže mu byť zadržané vozidlo. V Chorvátsku bol zavedený bodový systém.

Núdzové telefónne čísla

- pohotovosť 112 (spoločné číslo pre všetky urgentné situácie)
- polícia 92
- prvá pomoc 94
- hasiči 93
- pomoc na cestách 987 (z mobilu +385 1 987)
- predpoveď počasia a situácie na diaľniciach +385 60 520 520

Dopravné predpisy Slovinsko

Bežné dopravné predpisy sú rovnaké ako v iných štátoch. Je zakázané predchádzať autobus pripravujúci deti, ak tie nastupujú či vystupujú z autobusu alebo autobus vychádza zo zastávky. Diaľničné značky majú zelený podklad, cestné značky na štátnych cestách majú modrý podklad. Je zakázané vojsť do križovatky na oranžové svetlo semaforu. Na kruhovom objazde je prednosť sprava - neplatí vtedy absolútna prednosť vozidiel jazdiacich po kruhovom objazde. Deti do 12 rokov nesmú byť prepravované na motocykloch. Zvukové znamenia sú zakázané v obývaných oblastiach a v noci, môžu sa použiť len v prípade ohrozenia alebo ak vozidlo preváža vážne nemocného. Všetci motoristi sú povinný jazdiť po celých 24 hodín s rozsvietenými svetlami.

Rýchlostné limity

Najvyššia povolená rýchlosť: max. rýchlosť v obci je 50 km/h.
Mimo obec:
- motocykle, osobné autá, kempingové vozidlá do 3,5 t - 130 km/h, 100 km/h, 90 km/h
- osobné autá s prívesom alebo karavan, nákladné vozidlo do 7,5 t - 80 km/h, 80 km/h, 80 km/h

Cyklistické chodníky

Na niektorých miestach sú chodníky pre cyklistov. Môžu ich používať i mopedy, ak neprekročia rýchlosť 25km/h. Pokiaľ chodníky pre cyklistov nie sú, potom cyklisti môžu používať cesty s dodržaním vzdialenosti 1 m od krajnice.
Povinné vybavenie bicyklov: svetlá a reflektory.
Bezpečnostná prilba: do 14 rokov je povinná, u ostatných sa doporučuje.

Hlásenie nehody

Pri nehode je potrebné zavolať políciu - číslo 113 - a vyžiadať si písomnú správu, ktorá je pri návrate cez hranice vyžiadaná s ohľadom na poškodenie vozidla (inak by vozidlo nebolo pustené cez hranice).

Núdzové telefónne čísla

- polícia 113
- prvá pomoc a hasiči 112

Dopravné predpisy Rakúsko

Riadenie vpravo, predchádzanie vľavo. Zastavením sa rozumie prerušenie jazdy najviac na 10 minút alebo na dobu nutnú k naloženiu, eventuálne zloženiu nákladu. Zastavenie a státie je zakázané v priestore zastávky hromadnej dopravy. Tento priestor začína 15 metrov pred označením zastávky a končí 15 metrov za ním. Zastavenie a státie je ďalej zakázané na úzkych miestach cesty, v neprehľadných zatáčkach, na mostoch, podchodoch, tuneloch a pred vrcholom stúpania. Vždy je zakázané odstavenie vozidla v druhom (ľavom) pruhu v smere jazdy. Na odstavenom pruhu diaľnice je dovolené zastaviť alebo stáť len v prípade poruchy na vozidle.

Otáčanie, okrem miest označených dopravnými značkami Zákaz odbočovania, Zákaz otáčania a Prikázaný smer jazdy, je zakázané i na úzkych alebo neprie nepriehľadných uliciach, ďalej pri veľkej dopravnej premávke a v obci na cestách s prednosťou v jazde. Výnimkou je otáčanie na riadenej križovatke, kde je otáčanie v súlade s pravidlami dovolené. Ak sa dva jazdné pruhy spojujú a ďalej pokračuje len jeden jazdný pruh, vozidlá idú vždy striedavo z jedného a druhého pruhu. To platí i pre prípad, keď je jazdný pruh zúžený prekážkou.

Na križovatke ciest nerozlíšených dopravnými značkami má prednosť v jazde električka, i keď prichádza zľava. Na jednosmernej ceste sa smie električka predchádzať vpravo alebo vľavo. Ak vedú električkové koľajnice po obidvoch stranách vozovky, nesmie po nich vodič ísť, i keď mu to poskytne zvyšná časť vozovky dostatok miesta pre jazdu. Vodič nesmie obmedziť alebo ohroziť chodca, ktorý prechádza vozovkou po prechode pre chodcov. K prechodu sa preto musí približovať len takou rýchlosťou, aby mohol včas bez problémov zastaviť. Ak nie je premávka na prechode riadená, nesmie sa bezprostredne pre ním a na ňom predchádzať.

Všetky motorové vozidlá musia byť osvetlené za jazdy i cez deň. V tunely sa dá zastaviť len v krajných prípadoch. Na diaľnici smie ísť vozidlo, ktoré dosahuje rýchlosť nad 40 km/h. Na diaľniciach a štvorprúdových cestách platí zákaz stopovania. Vzorka pneumatík na osobnom vozidle musí mať hĺbku dezénu aspoň 1,6 mm, na nákladnom vozidle min. 2 mm. Pri porušení tohto predpisu polícia môže odobrať štátnu poznávaciu značku. Späť sa ju dá dostať až po zaplatení vysokej pokuty a po výmene pneumatík. Pre tónované sklá platia podobné predpisy ako u nás, priepustnosť svetla musí byť na prednom tónovanom skle min 75%, na bočných predných sklách min. 70%.

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť každé dieťa odpovedajúcim zariadením na základe jeho veku a váhe. Dieťa do 14 rokov a menšie ako 150 cm musí byť zaistené svojím vlastným bezpečnostným zariadením (sedačkou), a to i na zadných sedadlách. Pre osoby staršie ako 14 rokov, ale menšie ako 150 cm je toto zabezpečenie doporučené , ale nie povinné. Samozrejme, ak by trojbodový bezpečnostný pás zasahoval i dieťaťu staršiemu ako 14 rokov cez krk, je sedačka povinná. Osoba mladšia ako 14 rokov, ale väčšia ako 1,50 m, smie používať bezpečnostný pás pre dospelých.

Dopravné predpisy Maďarsko

Jazdí sa vpravo, predchádza sa vľavo. Mimo obce sa musí jazdiť s rozsvietenými tlmenými svetlami behom dňa, v obci len v noci. V obývaných oblastiach sa nesmú používať zvukové znamenia, len v prípade ohrozenia sa smú použiť.

Používanie snehových reťazí: za mimoriadnych podmienok bude jazda povolená len so snehovými reťazami, bude nariadené vždy značkou. V prípade použitia snehových reťazcov je max. rýchlosť 40 km/h.

Maximálne rýchlosti: pre osobné vozidlá, motocykle a motorové vozidlá s max. úžitkovou hmotnosťou do 2 500 kg sú v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rýchlostných cestách 110 km/h, na diaľniciach 130 km/h. Pre trojkolky, odťah vozidiel, cyklistov a mopedy platí max. rýchlosť 40 km/h. Pokiaľ je dopravnou značkou povolená v obci rýchlosť vyššia ako 50 km/h, platí toto zvýšenie len pre vozidlá s max. celkovou hmotnosťou do 3 500 kg. Kruhový objazd: povinnosť používať smerové svetlá je len pri výjazde z kruhového objazdu, nie však pri vjazde.

Pešia zóna: vjazd je povolený len vozidlom označeným na dodatkovej tabuli a v určenej dobe, a to max. rýchlosťou 10 km/h. Parkovanie je v týchto zónach zakázané, výnimkou sú len označené vozidlá prepravujúce osobu zdravotne/telesne postihnutú. Parkovanie: označené vozidlá prepravujúce osobu zdravotne/telesne postihnutú môžu byť zaparkované bezplatne na miestach, kde je platené státie. Miesta, kde polícia pri špatnom zaparkovaní vozidla montuje auto-papuču, sú označené dopravnou značkou. Preprava detí: povinnosť používať autosedačky.

Dopravné predpisy Slovensko

Bežné dopravné predpisy sú rovnaké ako v iných štátoch. Do vzdialenosti 30 m pred železničným prejazdom vodič nesmie prekročiť rýchlosť 30 km/h, túto rýchlosť je povinný dodržať i pri jeho prejazde. Vodič vozidla, ktoré prepravuje osoby, musia zastaviť pred každým prejazdom. Prichádzajúci vlak je signalizovaný červeným blikajúcim svetlom, alebo ho signalizuje človek pomocou červeného alebo žltého práporu, alebo červeného svetla. Vozidlo smie prejsť prejazd len v prípade, keď bliká biele svetlo.

Vodičské preukazy

Vodičské preukazy Chorvátsko

Všetky národné vodičské preukazy

Medzinárodné vodičské preukazy: nový vodiči s VP do 2 rokov od dátumu vydania, nesmú jazdiť vyššou rýchlosťou ako 80 km/h na cestách, 110 km/h na diaľniciach.

Vodičské preukazy Slovinsko

Všetky národné vodičské preukazy

Medzinárodné vodičské preukazy: okrem VP musí mať motorista platný technický preukaz a Zelenú kartu, normalizované označenie SR, v prípade zapožičaného vozidla i overené potvrdenie vlastníka vozidla o zapožičaní.

Vodičské preukazy Rakúsko

Národné vodičské preukazy: odpovedajú anexii 6 z roku 1968. Národné vodičské preukazy, odpovedajúce modelu Európskeho spoločenstva.

Medzinárodné vodičské preukazy: tieto podmienky sa vzťahujú na vozidlá, ktoré sú dočasne dovezené do Rakúska, i na vozidlá, ktoré si návštevník v Rakúsku vypožičia alebo prenajme.

Vodičské preukazy Maďarsko

Národné vodičské preukazy: tie ktoré odpovedajú anexie 6 Konvencia z roku 1968 a národné vodičské preukazy - model Európskeho spoločenstva.

Medzinárodný vodičský preukazy: návštevníci, ktorí riadia mopedy do 50 cm pri maximálnej rýchlosti nepresahujúcej 40 km/h musia mať vek od 14 rokov. Musia mať vodičský preukaz, i keď nie je požadovaný v zemi ich trvalého pobytu. Návštevníci, ktorí riadia motocykel akéhokoľvek zdvihového objemu alebo osobný automobil musia mať vek od 18 rokov. Tieto podmienky sa vzťahujú na návštevníkov, ktorí riadia vozidlá dočasne dovezené do Maďarska, tak i na vozidlá v Maďarsku prenajaté alebo vypožičané.

Vodičské preukazy Slovensko

Na Slovensku sú všetky národné vodičské preukazy a Medzinárodné vodičské preukazy akceptované. Podrobné informácie na tour.globalassistance.cz

Povinné vybavenie

Povinné vybavenie Chorvátsko

Bezpečnostní pásy a detské zádržné systémy

Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách, kde sú inštalované. Za nedodržanie predpisu sa udeľuje pokuta. Deti mladšie ako 12 rokov musia sedieť na zadných sedadlách.

Prilby pre cyklistov

Používanie ochrannej prilby je povinné pre vodičov motocyklu i spolujazdca. Nesmú sa voziť osoby mladšie ako 12 rokov.

Výstražná vesta

Od 1.1.2006 platí pre osoby - po vystúpení z auta na ceste pri poruche alebo nehode - že musí mať na sebe výstražnú vestu. Táto povinnosť sa týka nielen automobilistov, ale i osôb cestujúcich na motocykle!

Svetlá

Povinné je svietiť cez deň i v noci. Ďalej je povinné voziť sadu náhradných žiaroviek.

Výstražný trojuholník

Všetky motorové vozidlá (okrem motocykla) musia mať výstražný trojuholník. Vozidlo s prívesom musí mať dva trojuholníky.

Povinná výbava vozidiel

Všetky vozidlá musia byť vybavené autolekárničkou (s výnimkou motocyklov). Ďalšou povinnosťou je mať ťažné lano, náhradnú pneumatiku. Komerčné vozidlá musia mať hasiaci prístroj.

Reflexná vesta

Od 1.1.2006 je každý vodič v Chorvátsku povinný mať reflexnú bezpečnostnú vestu. Vodič ju musí mať oblečenú ak vystupuje z vozidla na komunikáciách mimo vyhradeného miesta (parkovisko) za účelom napr. výmeny kolesa, prevedenia nejakej menšej opravy na vozidle. Ak iné vozidlo zastavuje prevádzku za účelom vyžiadania pomoci, alebo po nehode riadi dopravu atď.

Povinné vybavenie Slovinsko

Bezpečnostné pásy

Používanie bezpečnostných pásov je povinné na predných i zadných sedadlách osobného auta (ak sú inštalované), a to mimo obce i v obci. Deti do dvanástich rokov a menšie ako 1,50 m musia mať špeciálny zádržný systém. Deti do 12 rokov a do 18 rokov s výškou menšou ako 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle a nesmú byť prevážané na motocykloch. Povinné sú detské sedačky na zadných sedadlách.

Výstražný trojuholník

Výstražný trojuholník je povinný. V prípade potreby musí byť za vozidlom a to vo vzdialenosti do 50 m. V prípade, že sa jedná o vozidlo kombinované, musia byť umiestnené jeden vedľa druhého (vtedy sú nutné dva trojuholníky). Ak je vozidlo ťahané, jeden trojuholník musí byť viditeľne umiestnený vzadu za ťahanom vozidle a druhý v prednej časti ťahaného vozidla. Vozidlo s prívesom musí mať dva trojuholníky.

Povinná výbava vozidiel

Vodič musí mať sadu náhradných žiaroviek a poistiek pre svoje vozidlo. Autolekárnička je povinná pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú viac ako dve kolesá. Hasiaci prístroj je povinný len pre vodiča autobusu a nákladného vozidla.

Ochranné prilby

Používanie ochrannej prilby je povinné pre vodičov motocyklu/mopedu i spolujazdca, rovnako to platí i pre cyklistu mladšieho ako 14 rokov.

Svetlá

Všetky motorové vozidlá musia mať i cez deň zapnuté svetlá. Povinné je používať hmlovky, ak je znížená viditeľnosť na 50 a menej metrov.

Svetlá

Pri jazde je zakázané používať mobilný telefón. Minimálna hĺbka dezénu pneumatík je 1 mm.

Zimná výbava vozidiel

Od 15.11.1999 vstúpil v platnosť nový cestný zákon, týkajúci sa zimného vybavenia motorových vozidiel. Tento zákon sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí! Podľa tohto zákona musia mať motorové vozidlá v období od 15.11 do 15.3. bežného roku a tiež mimo tohto obdobia pri zimných jazdných podmienkach, zimné vybavenie.

Pod pojmom zimné vybavenie sa rozumie:
- zimné pneumatiky na všetkých kolesách s minimálnou hĺbkou dezénu 2 mm alebo
- letné pneumatiky na všetkých kolesách + snehové reťaze so sebou v kufri auta.
V obidvoch prípadoch musí byť minim. hĺbka vzorku 3 mm.

Vozidlá nad 3,5 t musia mať zimné pneumatiky min. na poháňanej náprave alebo letné pneumatiky na všetkých 4 kolesách + snehové reťaze v kufri vozidla. Toto opatrenie sa aplikuje na vozidlá s cudzou ŠPZ, ale len za nepriaznivých zimných podmienkach (sneženie, poľadovica a pod.).

Kontroly

Kontroly budú uskutočňované hneď na hraničných prechodoch. V prípade zistenia nedostatkov môže byť zabránené vjazdu na územie Slovinska.

Na vozidle musí byť označenie SR, v prípade zapožičaného vozidla sa vyžaduje overenie potvrdenia vlastníka o zapožičaní vozidla.

Povinné vybavenie Rakúsko

Bezpečnostné pásy

Pre motorové vozidlá sa zahraničnou štátnou poznávacou značkou platí, že použitie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách, ak je s nimi vozidlo vybavené. Pri nedodržaní tohto predpisu je udelená pokuta 35 až 72 €. Vodič motorového vozidla je povinný každé dieťa zabezpečiť bezpečnostným zariadením, ktoré odpovedá jeho váhe a veku. To znamená, že každé dieťa do 14 rokov a menšie ako 150 cm musí byť zaistené svojím vlastným bezpečnostným zariadením, a to i na zadných sedadlách. Osoba staršia ako 14 rokov, ale menšia ako 150 cm, nemusí byť v špeciálnom bezpečnostnom systéme, ale i napriek tomu je to doporučené. Ak by trojbodový bezpečnostný pás zasahoval i dieťaťu staršiemu ako 14 rokov cez krk, musí byť použitý detský zádržný systém i v tomto prípade. Osoba mladšia ako 14 rokov, ale vyššia ako 1,50 m smie použiť bezpečnostné pásy pre dospelých. Od 1. januára 1999 smie byť na jednom sedadle prepravované len jedno dieťa.

Bezpečnostné prilby

Prilby sú povinné pre vodičov i spolucestujúcich na motocykle.

Svetlá

Stretávacie svetlá alebo svetlá pre denné svietenie musia byť používané trvalo vždy, keď je motorové vozidlo v pohybe. Hmlovky sú povolené len za špatnej viditeľnosti pri hmle, daždi alebo padajúcom snehu.

Výstražný trojuholník

Je povinný pre všetky vozidlá.

Lekárnička

Je povinná.

Vzorka pneumatík

Min. hĺbka dezénu je na osobných vozidlách 1,6 mm, na nákladných 2 mm a na mopede 1 mm.

Zimné pneumatiky

V zimnom období budúceho roku nebude pre osobné vozidlá platiť povinnosť používania zimných pneumatík.

Reflexné vesty

Sú povinné pre vodičov všetkých dvojstupňových vozidiel. Vodič ich musí mať v kabíne vozidla a oblieka si ich v prípade, že opustí vozidlo (nehoda, oprava a pod.) na diaľniciach, rýchlostných cestách a mimo obce a pri umiestňovaní výstražného trojuholníka po nehode. Reflexné vesty musia odpovedať CU norme 471, to znamená, že sú vyrobené z farebného, fluorescenčného materiálu (farba oranžová, červená alebo žltá) s 2 alebo viac reflexnými pruhmi. Toto opatrenie sa netýka spolujazdcov, vodičov mopedu a motocyklu, ale aj im sa vesta doporučuje.

Povinné vybavenie Maďarsko

Vodič motocyklu i jeho spolujazdec musia mať ochrannú prilbu. Je povinné používať bezpečnostné pásy na predných sedadlách. Pri jazde mimo obce na všetkých sedadlách, ktoré sú vybavené pásmi.

Deti do 12tich rokov a osoby menšie ako 150 cm nemôžu pri jazde sedieť na predných sedadlách, ak vozidlo nie je vybavené špeciálnym bezpečnostným systémom pre tieto účely. Na takomto sedadle potom nesmie byť airbag.

Hĺbka dezénu pneumatík musí byť minimálne 1,6 mm. Počas jazdy nesmie byť používaný mobilný telefón.

Pri jazde mimo obec je povinné osvetlenie všetkých motorových vozidiel vrátane diaľnice.

Povinný výstražný trojuholník.

Osobné vozidlá nemusia mať hasiaci prístroj.

Povinná lekárnička.

Povinné vybavenie Slovensko

Vodič i spolujazdec na motocykle nad 50 cm musí mať ochrannú prilbu. Bezpečnostné pásy musia byť používané na všetkých sedadlách, ktoré sú nimi vybavené. Deti do 12 rokov a menšie ako 150 cm nesmú sedieť pri jazde na predných sedadlách.

Všetky vozidlá s viac ako 2 kolesami musia byť vybavené varovným trojuholníkom, ktorý musí byť v prípade núdze umiestnený najmenej 100 m za vozidlom na diaľnici a 50 m na iných cestách. V obci je možné trojuholník umiestniť bližšie za vozidlo. Vodič môže do doby, než umiestni trojuholník, použiť varovné svetlá.

Lekárnička je súčasťou povinného vybavenia.

Minimálna hĺbka dezénu pneumatiky je 1 mm.

Zimné pneumatiky sú len doporučené, nie však povinné. V dobe od 15. októbra do 15. marca musia mať všetky vozidlá pri jazde zapnuté tlmené svetlá.

Reflexná vesta je povinná pre dvojstopové a doporučená i pre jednostopové vozidlá na pozemných komunikáciách. Osoby opúšťajúce vozidlo v dôsledku poruchy, defektu alebo nehody musia mať oblečený reflexný odev/vestu. Reflexné odevy alebo vesty musia splňovať štandard EN 471.

Dovolenka v Chorvátsku

Poďte na dovolenku do prekrásnych chorvátskych letovísk:

Rovinj, Istria Vodice Zaostrog Gradac
Rovinj, Istria Vodice Zaostrog Gradac
Tučepi Brela Pula, Istria Podgora
Tučepi Brela Pula - Banjole, Istria Podgora

  

Ďalšie možnosti ubytovania ponúkame na stránkach Ubytovanie ChorvátskoApartmány ChorvátskoHotely Chorvátsko a Penzióny Chorvátsko.