Vyhľadať na webe

s

Eufraziova bazilika v Poreči bola zapísaná na zoznam UNESCO v roku 1997. Stojí na mieste pôvodného kostola z ranokresťanského obdobia. Výstavba začala po uznaní kresťanstva na začiatku 4. storočia na mieste patricijského domu, v ktorom bolo tajné kresťanské oratórium. Aj z tohto obdobia sa zachovali fragmenty mozaiky.

Eufrazius z Ravenny

Na konci prvej polovice 6. storočia začal na tomto mieste biskup Eufrazius stavať monumentálnu baziliku. Stavba trvala len 11 rokov a jej architektúru ovplyvňujú východné i západné prvky, predovšetkým ale slávne ravennské stavby. Práve z Ravenny prišiel Eufrazius do Chorvátska.

Najkrajšia ranobyzantská pamiatka v Stredomorí

Bazilika bola viackrát reštaurovaná a v súčasnej dobe je najlepšie zachovanou architektonickou pamiatkou z ranobyzantského obdobia ako v Chorvátsku, tak v Stredomorí.

Stavba bola niekoľkokrát prestavovaná až do dnešnej gotickej podoby. Napriek všetkým premenám, poškodeniam vojnami, zemetraseniam a pod. tu môžeme vidieť dochované podlahové mozaiky z 5. stor. reprezentujúce ranokresťanské maliarstvo na chorvátskom území. Obraz Krista a postavy mučeníkov a mučeníc, rovnako ako fascinujúce kompozície Panenky Márie na tróne sú prekvapivé svojím jemným, skoro filigranským spracovaním.