Vyhľadať na webe

s

Rieka Krupa je jedným z prítokov rieky Zrmanja. Na Krupe môžete obdivovať 19 vodopádov a tyrkysovo modrú vodu. Okrem vodopádov tu nájdete aj jednu historickú pamiatku - tzv. Kudin most, zložený z 12 kamenných oblúkov. Zaujímavé je, že sa jedná o najstarší dochovaný most - bol postavený na prelome 18. a 19. storočia. Vodopády na rieke Krupa patria k tým najkrajším v Chorvátsku.