Vyhľadať na webe

s

Ojedinelá prírodná rezervácia Bačínske jazerá sa nachádza cca 8 km od mestečka Gradac smerom na Dubrovník. Jedná sa o sústavu siedmich krasových jazier. Šesť z nich je vzájomne prepojené. Hĺbka závrtov dosahuje až 28 m. Hladina jazier leží nad úrovňou mora.

Na začiatku minulého storočia bol prekopaný umelý kanál a tak bolo umožnené nielen odtekanie sladkej vody do mora, ale aj naopak. Tým sa tiež hladina znížila. Dnes Chorváti využívajú plochy okolo jazera na pestovanie ovocia a zeleniny. Vzniklo tak ojedinelé prostredie brakickej vody, kde žije veľké množstvo rýb, ktorým solená voda svedčí.

Môžeme tu nájsť tiež endemické druhy, napríklad rybu "ciplje". Na svoje si prídu predovšetkým ornitológovia a vôbec všetci milovníci vtáctva. Zásobárňou vody pre túto hydrosústavu je vyššie položené Vrgoracké jazero.

Pokojná hladina jazier je rajom pre utrmáceného turistu. Môžete sa tu vykúpať na niekoľkých upravených plážičkách, povoziť na lodičke, užívať krásnych scenérií, ochutnať výbornú chorvátsku kuchyňu i víno.