Vyhľadať na webe

s

Neďaleko dnešného mesta Vis (v blízkosti dnešného trajektového prístavu) sa pôvodne nachádzali dve osady - Kut a Luka. Spojilo ich až postavenie kostola Gospa od Spilice na hranici medzi obidvomi osadami v 16. storočí. Na terasách u severozápadného pobrežia Viskej zátoky sa v lokalite Gradina zachovali pozostatky niekdajšej grécko-rímskej osady Issa (hradby a zrúcaniny mesta o celkovej rozlohe cca 10 ha).

Na polostrove Prirovo, kde je dnes františkánsky kláštor, boli odkryté zvyšky rímskeho divadla a na pobreží z východnej strany sa rozkladá rímska agora - rímske fórum. V celej tejto archeologickej lokalite boli v priebehu doby nájdené mnohé veľmi cenné antické pamiatky - bronzová hlava bohyne Afrodity alebo Diany z Praxitelova okruhu, zbierka váz juhotalianskej i miestnej výroby, terakotové figúrky, mince, nápis hrdiny Kalia zo 4. storočia pred n. l. Časť týchto predmetov je uložená v Archeologickej zbierke Issa vo Vise (umiestnená v rakúsko-uhorskej pevnosti Gospina Baterija). Najcennejšie exponáty sú však uložené vo viedenských múzeách.

Pôvabným dojmom pôsobia renesančné letné vilky, domy a paláce, napr. Jakša, Garibaldiov, Vukašinović-Dojmi či letohrádok humanistického básnika Marina Gazaroviće. V 16. a 17. storočí bol Vis obľúbeným miestom letných pobytov splitskej šľachty - svoje vily tu mali aj básnici H. Lucić a P. Hektorović.

Farský mariánsky kostol Gospa od Spilice zo 16. storočia s oltárnym obrazom Matka Božia a svätci od G. da Santacrocea. Kostol sv. Cypriána (Sveti Ciprijan) má dnes barokovú podobu (v časti mesta zvanej Kut). Nájdete tu tiež zrúcaniny anglických protinapoleonských pevností zo začiatku 19. storočia.

U mestečka Vis je jediná pestovateľská farma paliem na celom dalmátskom pobreží - boli tu vybudované obrovské škôlky s mnohými tisíckami výpestkov. Prvé sadenice sem vraj doviezli Gréci, ktorí tu založili osadu.

Pekná kamienková pláž je na severnej strane polostrova Prirovo. Pri hoteli Issa je upravená pláž (navezené kamienky a miestami vybetónované plošiny). Za najkrajšiu pláž v meste sa pokladá zátoka Grandovac za tzv. Českou vilou na východnej strane Viské zátoky. Mimo mesta sú na kúpanie vhodné zátoky Mala Svitnja a Vela Svitnja severne od mesta Vis.