ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s
Mauzóleum rodiny Petrinovićov Zdobené priečelie mauzólea Petrinovićov
Mauzóleum rodiny Petrinovićov

Zdobené priečelie mauzólea Petrinovićov

Pôvodná osada sa nachádzala na mieste dnešného kostola Zvestovania Panny Márie (crkva Navještenja Marijina), kde v 6. storočí stávala ranokresťanská bazilika sv. Petra, podľa ktorej dostal Supetar svoj názov. Súdobý kostol Zvestovania Panny Márie bol postavený v roku 1604. V roku 1729 pri požiari vyhorel, obnovený bol o 4 roky neskôr v barokovom štýle. Dnešnú podobu získal kostol po stavbe zvonice v roku 1861.

Prvá písomná zmienka o Supetare pochádza z roku 1423. Názov bol odvodený od baziliky zasvätenej patrónovi obce, svätému Petrovi (Sveti Petar), ktorého sviatok dňa 29. júna sa oslavuje ako Deň mesta.

Supetar je mladým sídlom, ktoré sa začalo rozvíjať až v 16. storočí. Mestskú podobu začal Supetar získavať až v priebehu 17. a 18. storočia. V tom období sa do prístavu sv. Petra začali sťahovať majetnejší obyvatelia a šľachta z obcí Donji Humac a Nerežišća, ktorí si postavili na pobreží barokové paláce a honosné domy. Oficiálne bol Supetar vyhlásený mestom až v roku 1997.

Pamiatky v Supetare

Supetar sa môže pochváliť niekoľkými historickými pamiatkami.

Na obdobie antiky a rímskych cisárov odkazujú pozostatky zo 6. storočia – mozaika vedľa kostola Zvestovania Panny Márie (crkva Navještenja Marijina)pozostatky rímskeho vidieckeho osídlenia (villa rustica) v blízkosti mestskej pláže Banj.

Sochárske diela Ivana Rendića na náhrobkoch a monumentálne mauzóleum rodiny Petrinovićov z roku 1924 môžete vzhliadnuť na miestnom cintoríne.

Ak milujete krásne výhľady, odporúčame prechádzku k ranorománskemu kostolu sv. Lukáša (crkva sv. Luke) nad mestom Supetar, z ktorého sa ponúka okúzľujúci pohľad na Bračský kanál a široké okolie.

Cintorín s náhrobkami sochára Ivana Rendića a mauzóleom Petrinovićov Detail dekorácie mauzólea Petrinovićov

Cintorín s náhrobkami sochára Ivana Rendića
a mauzóleom Petrinovićov

Detail dekorácie mauzólea Petrinovićov

Významné osobnosti

Nejvýznamnější osobností Supetaru je bezpochyby Ivan Rendić (1849 – 1932). Je označován za otce moderního chorvatského sochařství.

Rendić byl prvním umělecky vzdělaným sochařem. Jeho sochařská díla si můžete prohlédnout ve stejnojmenné galerii (Galerija Ivan Rendić) v centru Supetaru, nebo navštívit vnitrozemskou vesničku Ložišća, kde Rendić postavil zvonici místního kostela.

Doporučujeme také projít si městský výletní okruh po Supetaru tzv. Den s Rendićem (Dan s Rendićem). Během procházky se seznámíte s díly Ivana Rendiće a navštívíte významné památky a zajímavá místa Supetaru – supetarské nábřeží, kostel Zvěstování Panny Marie, hodinovou věž Leroj, městskou pláž Banj apod. Procházka končí na supetarském hřbitově s impozantním mauzoleem rodiny Petrinovićů a náhrobky Ivana Rendiće, který je zde i pochován. Plánek procházky si můžete vyzvednout v informačním centru Supetaru, na nábřeží vedle trajektového přístavu.

Kromě významného sochaře Ivana Rendiće pobývali v Supetaru i významní chorvatští spisovatelé Ivo Vojnović a Tin Ujević.

Najvýznamnejšou osobnosťou Supetaru je nepochybne Ivan Rendić (1849 – 1932). Je označovaný za otca moderného chorvátskeho sochárstva.

Rendić bol prvým umelecky vzdelaným sochárom. Jeho sochárske diela si môžete prezrieť v rovnomennej galérii (Galerija Ivan Rendić) v centre Supetaru, alebo navštíviť vnútrozemskú dedinku Ložišća, kde Rendić postavil zvonicu miestneho kostola.

Taktiež odporúčame prejsť si mestský výletný okruh po Supetare tzv. Deň s Rendićom (Dan s Rendićem). Počas prechádzky sa zoznámite s dielami Ivana Rendića a navštívite významné pamiatky a zaujímavé miesta Supetaru – supetarské nábrežie, kostol Zvestovania Panny Márie, hodinovú vežu Leroj, mestskú pláž Banj a pod. Prechádzka končí na supetarskom cintoríne s impozantným mauzóleom rodiny Petrinovićov a náhrobkami Ivana Rendića, ktorý je tu aj pochovaný. Plán prechádzky si môžete vyzdvihnúť v informačnom centre Supetaru, na nábreží vedľa trajektového prístavu.

Okrem významného sochára Ivana Rendića pobývali v Supetare aj významní chorvátski spisovatelia Ivo VojnovićTin Ujević

Mohlo by vás zaujímať