ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s
 • Na cestu do Chorvátska vlastným autom vás vybavíme starostlivo vypracovanými pokynmi na cestu s popisom trasy vrátane fotografií dôležitých križovatiek a presného popisu trasy až k vybranému apartmánovému domu.
 • Na stránke Cesta do Chorvátska autom sa dočítate o diaľničných poplatkoch a o ceste do Chorvátska vypožičaným či služobným vozidlom. Nájdete tu popisy trás z Bratislavy do Zagrebu (395 kmcez Maďarsko) a z Banskej Bystrice do Zagrebu (532 km - cez Maďarsko).

Po diaľnici a cez most na ostrov Krk (most zadarmo)

Vzdialenosť Bratislava–Njivice 587 km
 • Bratislava
 • Wien 
 • Graz (na diaľničnej križovatke Graz WEST odbočte smer SLO)
 • Spielfeld/Šentilj - hraničný prechod do Slovinska. Na hraniciach alebo tesne za hraničným priechodom pri čerpacej stanici PETROL je nutné kúpiť slovinskú elektronickú diaľničnú známku (ak ste si ju už nezakúpili vopred cez internet). Pre 7-dňový pobyt v Chorvátsku potrebujete slovinskú známku za 30 € (7-dňová známka nestačí, vraciate sa 8. deň).
 • Celé Slovinsko (57 km) prejdete po diaľnici až k chorvátskym hraniciam.
 • Pozor, po 25 km jazdy po slovinskej diaľnici odbočte doprava na diaľnici smer ZAGREB!
 • Zagreb (ďalej po diaľnici smer Rijeka).
 • Na diaľničnej križovatke Bosiljevo II na 67. km diaľnice pokračujte stále na Rijeku.
 • Na diaľničnom výjazde Oštrovica zíďte z diaľnice smerom na ostrov KRK.
 • Prejdite most na ostrov Krk (zadarmo).
 • Na ostrove Krk choďte smerom na mesto Krk - 10 km po prejazde Krčského mosta odbočte doprava na Njivice.
 • Njivice

Odkazy na zistenie výšky diaľničných poplatkov nájdete na strane Cesta do Chorvátska autom.
V období 15.6.–15.9. sa predpokladá zdraženie vo výške cca 10 %.

Cesta späť

Pred Zagrebom odporúčame platiť mýto platobnou kartou - táto možnosť je už niekoľko km pred Lúčkom. Je to oveľa rýchlejšie, než potom čakať vo fronte.