ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhľadať na webe

s

Občiansky preukaz je chápaný ako cestovný doklad iba pre jeho držiteľa, nie pre dieťa v ňom zapísané. Je nevyhnutné, aby dieťa, ktoré cestuje spoločne s rodičom a je zapísané v jeho občianskom preukaze, bolo vybavené svojím vlastným cestovným dokladom. Maloleté dieťa, ktoré necestuje spoločne s rodičmi, nemusí byť vybavené ich súhlasom (súhlasom zákonného zástupcu) s cestou v sprievode inej osoby, avšak v prípade mimoriadnych udalostí je praktické taký písomný súhlas mať pri sebe.

Pri ceste motorovým vozidlom môže byť od občanov SR potrebný platný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla a zelená karta. Pri ceste požičaným vozidlom sa odporúča mať pri sebe, písomný súhlas s použitím vozidla.

Zápisy detí do 5 rokov do cestovných pasov rodičov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi nebude už viac možné od 26.júna 2012 vykonávať zápisy detí do 5 rokov do cestovných pasov rodičov. Od uvedeného termínu bude musieť byť aj maloletému občanovi do 5 rokov vystavený vlastný cestovný pas.

Režimy vstupu pre tranzitné krajiny

Slovinsko

Pre turistický pobyt na dobu 90 dní je pre občanov SR potrebný platný cestovný pas bez víza alebo platný občiansky preukaz. Cestovný pas musí platiť najmenej na predpokladanú dobu pobytu. Preukážka povinného zdravotného poistenia v SR (Európsky preukaz zdravotného poistenia) - nezbytná prvá pomoc na základe bilaterálnej dohody je poskytovaná zdarma, ale doporučujeme tzv. Komerčné zdravotné poistenie. Prihlasovacia povinnosť je do 3 dní na miestnej polícii, hromadné ubytovacie zariadenia - hotely, kempy aj. plnia túto povinnosť sami.

Rakúsko

Cestovný pas, platný ešte v deň opustenia rakúskeho územia (alebo platný občiansky preukaz). Platný bezvízový styk pre pobyt do 3 mesiacov. Vízum nejde získať na policajnej stanici. Je nutné o vízum požiadať na rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, a to v týchto prípadoch:
- pokiaľ bude neprerušený pobyt na území Rakúska dlhší ako 90 dní
- pokiaľ žiadateľ hodlá v Rakúsku pracovať.

Maďarsko

Platný cestovný pas (absolútne bez poškodenia, i v prípade drobného poškodenia, pohraničné orgány môžu považovať pas za neplatný a môžu odmietnuť vstup na územie Maďarskej republiky). Tiež je možný vstup s platným občianskym preukazom. Platí bezvízový styk pre pobyt do 90-tich dní. V prípade pobytu presahujúceho 90 dní platí prihlasovacia povinnosť na miestnom oddelení cudzineckej polície.

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe

Prilaz Gjure Deželica č. 10

10000 Zahreb, Chorvátsko

Tel.: +385/1/4877070, +385/1/4877071

Mobil: +385 98 278 182 (pohotovostná služba, Emergency Call)

Fax: +385/1/4877078

E-mail: emb.zagreb@mzv.sk

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape