Vyhľadať na webe

Tip: Jednoduchý výraz nájdem ľahko, napríklad Hvar alebo počasie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Poistenie do Chorvátska

Spolupracujeme s poisťovňou Uniqa, s ktorou je možné uzatvoriť cestovné poistenie - komplexné, ktoré je komplet aj s stornom zájazdu. Odporúčame vám zjednať si poistenie už pri rezervácii pobytu. Bez cestovného poistenia do Chorvátska ani inam do zahraničia nikdy nejazdite.

Aké cestovné poistenie si vybrať?

Veľmi dôležité je poistenie liečebných nákladov pri ceste do zahraničia. Ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, poisťovňa uhradí nutné náklady na lekárske ošetrenie. Súčasťou komplexného poistenia je aj poistenie storna zájazdu v prípade ochorenia alebo vážnej udalosti, ktorá vám nedovolí odísť na dovolenku. Dôvodom môže byť napr. choroba, úmrtie poisteného alebo jemu blízkej osoby, či vznik škody na majetku vplyvom živelnej udalosti (požiar, výbuch, povodeň apod.). V týchto prípadoch vám poisťovňa vracia čiastku 80 % zo zaplatených storno poplatkov. Vždy sa vopred oboznámte so všeobecnými podmienkami.

Ponúkame vám túto sadzbu cestovného poistenia 

Sadzba K5S+30 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Komplexné poistenie pre plavby loďou

Sadzba K6S+43 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Odkazy

Uniqa – cestovné poistenie na levnecestovni.cz

Pokyny pre prípad poistnej udalosti

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Cestovné poistenie - liečebné náklady, asistenčné služby, batožina a zodpovednosť za škodu

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Úrazové poistenie

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Stornovacie poplatky

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape