Vyhľadať na webe

Tip: Jednoduchý výraz nájdem ľahko, napríklad Hvar alebo počasie

Poistenie do Chorvátska

Spolupracujeme s poisťovňou Uniqa, u ktorej možno uzatvoriť poistenie liečebných nákladov, cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu. Odporúčame vám dohodnúť si poistenie už pri rezervácii pobytu - minimálne poistenie storna zájazdu zo zdravotných a iných vážnych dôvodov. Bez cestovného poistenia do Chorvátska ani inam do zahraničia nikdy nejazdite.

Aké cestovné poistenie vybrať?

Veľmi dôležité je poistenie liečebných nákladov pri ceste do zahraničia. Ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na lekárske ošetrenie. Už pri rezervácii pobytu v Chorvátsku si dohodnite poistenie storna zájazdu v prípade choroby alebo vážnej udalosti, ktorá vám nedovolí na dovolenku odísť. Dôvody môžu byť napr. choroba, úmrtie poisteného alebo jemu blízkej osoby, alebo vznik škody na majetku vplyvom živelnej udalosti (požiar, výbuch, povodeň a pod.). V týchto prípadoch vám poisťovňa vracia čiastku 80 % zo zaplatených stornovacích poplatkov. Vždy sa vopred zoznámte so všeobecnými podmienkami.

Ponúkame vám tieto sadzby cestovného poistenia 

Sadzba K5S+ – 28 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Sadzba D5S+ – 13 Kč/deň

Ide o poistenie storna zájazdu zo zdravotných dôvodov, popr. pri vzniku škody na majetku vplyvom živelnej pohromy a pod. Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Komplexné poistenie pra plavby loďou

Sadzba K6S+ – 39 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Odkazy

Uniqa – cestovné poistenie na levnecestovni.cz

Pokyny pre prípad poistnej udalosti

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Cestovné poistenie - liečebné náklady, asistenčné služby, batožina a zodpovednosť za škodu

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Úrazové poistenie

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Stornovacie poplatky

Vyberte si zo širokej ponuky apartmánov po celom pobreží Chorvátska!

Destinácie Chorvátska na mape