Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou

Cestovná kancelária Novalja s.r.o.

Nasledujúce podmienky platia pre zájazdy Cestovnej kancelárie Novalja s.r.o. (ďalej len "CK") typu PLAVBY LOĎOU (ďalej len "plavba"). Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou súčasťou uzatvorenej Zmluvy o zájazde. Dojednania obsiahnuté v Zmluve o zájazde majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre plavby loďou.

Všeobecné zmluvné podmienky pre plavby loďou na stiahnutie v češtine: