Vyhľadať na webe

s

Bosna a Hercegovina je známa ako jedna z mála európskych krajín s prevahou moslimských veriacich. V prímorskom letovisku Neum ale vždy prevládali Chorváti rímskokatolíckej viery. Hoci tvorili kresťania väčšinu obyvateľov mesta, bol Neum po dlhé storočia mestom bez jediného kostola.

Prvé zmienky o osade s názvom Neum pochádzajú z roku 533. Od 7. storočia začali oblasť neumského zálivu osídľovať Chorváti, ktorí toto územie obývajú nepretržite do súčasnosti, bez ohľadu na to, akým vládcom a mocnostiam daná oblasť patrila.

Do konca 17. storočia bola oblasť dnešného Neumu súčasťou Dubrovníckej republiky.

Neum
Neum, Bosna a Hercegovina

Po roku 1699 pripadlo územie neumského zálivu od obce Klek až k samotnému Neumu Osmanskej ríši. Odvtedy čelilo územie Neumského zálivu častým vojnám medzi Benátkami, Osmanmi a Dubrovníckou republikou. Po zániku Dubrovníckej a Benátskej republiky na prelome 18. a 19. storočia sa na území Neumského zálivu objavili Napoleonove vojská, ktoré prispeli ku stretom Habsburgovcov s Osmanmi. Francúzi nadviazali obchodné styky s Osmanskou ríšou práve prostredníctvom tureckého územia v Neumskom zálive, kde vybudovali cestu. Proti obchodným stykom Francúzska s Turkami sa však ohradila Habsburská monarchia. Strety medzi Osmanmi a Habsburgovcami vyvrcholili povstaním katolíckych Chorvátov v druhej polovici 19. storočia. Turecké vojská vtedy spustošili a vypálili všetky dediny od vnútrozemia až k samotnému Neumu. Po Berlínskom kongrese v roku 1878 pripadlo územie celej Bosny a Hercegoviny vrátane neumského zálivu Rakúsko-Uhorsku.

Počas 2. svetovej vojny sa na území Neumu odohrávali kruté boje. Po vojne sa stala Bosna a Hercegovina súčasťou socialistickej Juhoslávie. V roku 1965 bola cez územie Neumu vybudovaná Jadranská magistrála.

Prvý hotel v Neume

V roku 1977 bol v Neume postavený prvý hotel. Od tej doby sa budovala infraštruktúra mesta a Neum sa začal rozvíjať v moderné turistické letovisko. Počas občianskej vojny v 90. rokoch 20. storočia čelilo územie Neumského zálivu ďalším ťažkým bojom. Prvý vojnový konflikt začal v novembri 1991, kedy srbské vojská bombardovali dôležité neumské dopravné križovatky. Nasledovali útoky na okolité dediny. V máji 1992 boli pri bombardovaní samotného Neumu poškodené hotely a mnoho obytných budov. Daytonskou mierovou zmluvou v roku 1995 vošiel Neum pod správu Hercegovsko-neretvianskej župy v rámci Federácie Bosny a Hercegoviny.

Neum - mesto bez kostola

Moderné letovisko Neum sa rozprestiera pozdĺž pobrežia a je zamerané predovšetkým na cestovný ruch. Pôvodná stará dedina leží 2 km smerom do vnútrozemia. Neum nie je mestom so starými historickými pamiatkami či kostolmi. Dlhú dobu trpel pod označením "mesto bez kostola", pretože sa na jeho území nenachádzala žiadna cirkevná budova. V súčasnosti nájdeme na území dnešného Neumu hneď niekoľko kostolov. Najstarším z nich je kostol sv. Antonína (crkva sv. Ante) s katolíckym cintorínom z roku 1904 nachádzajúci sa 1 km za Neumom. Kostol v roku 1944 poškodil výbuch munície, ktorá sa tu skladovala. Rekonštruovaný bol v roku 1958 a 2004. Niekedy býva nazývaný tiež kostolom sv. Štefana a Šimona (crkva sv. Stjepana i Šimuna) podľa apoštolov a ochrancov neumských rodín.

Ďalším dôležitým kostolom je crkva Gospe od Zdravlja z roku 1974. Kostol upúta svojou netypickou podobou v tvare mušle. Nachádza sa až za mestskou zástavbou ďaleko od dopravných trás. Z politických aj náboženských dôvodov bola odľahlá poloha kostola vybraná zámerne. Kostol nesmel byť vidieť od mora ani z magistrály, aby nevymedzoval náboženstvo obce. Základy kostola boli vysvätené v roku 1983, ale staviteľské práce začali až v roku 1990. Občianska vojna v 90. rokoch potom prerušila jeho výstavbu. Dodnes nie je kostol úplne dostavaný. V kostole Gospe od Zdravlja sa nachádza aj múzeum a galéria. V múzeu môžete zhliadnuť exponáty z rímskeho obdobia, stredoveku, tureckej nadvlády aj hercegovského povstania na konci 19. storočia. Nájdete tu tiež fosílnu zbierku mušlí a drobných morských živočíchov. K videniu sú aj tradičné ľudové kroje. Galéria disponuje viac ako 500 umeleckými dielami rôznych štýlov, techník a námetov miestnych umelcov. Časť exponátov má cirkevný charakter.

Po skončení občianskej vojny sa stále viac hovorilo o potrebe výstavby kostola na pobreží, ktoré sa stalo vďaka cestovnému ruchu hlavným centrom všetkého diania v meste. Na schválenie výstavby nového kostola nad morom vo svahoch pod magistrálou prispela skutočnosť, že prevažná časť obyvateľstva aj prichádzajúcich turistov vyznáva kresťanskú vieru. So stavbou nového kostola sa začalo v roku 2006. V roku 2012 bol kostol vysvätený ako kostol sv. Ivana (crkva sv. Ivana). Novodobý kostol s vysokou zvonicou nájdete pod magistrálou za hotelom Sunce.