Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      

Cestovné poistenie Chorvátsko

Aké cestovné poistenie vybrať?

Cestovná kancelária Novalja spolupracuje s poisťovňou Uniqa, u ktorej je možné uzavrieť poistenie liečebných nákladov a cestovné poistenie. Úplne najdôležitejšie pri ceste do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Ak sa vám stane úraz alebo ochoriete, poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na lekárske ošetrenie. Odporučiť môžeme tiež poistenie storna zájazdu - v prípade choroby alebo udalosti, ktorá nedovoľuje na vašu dovolenku odísť (napr. z dôvodu choroby, úmrtia poisteného alebo jemu blízkej osoby, alebo pri vzniku škody na majetku vplyvom živelnej udalosti - požiar, výbuch, povodeň...) vám poisťovňa vracia čiastku 80% zo zaplatených stornovacích poplatkov. VŽDY JE NUTNÉ ZOZNÁMIŤ SA SO VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI!

Ponúkame vám tieto sadzby cestovného poistenia 

Sadzba K5S – 27 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Sadzba D5S – 12 Kč/deň

Ide o poistenie storna zájazdu zo zdravotných dôvodov, popr. pri vzniku škody na majetku vplyvom živelnej pohromy a pod. Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Komplexné poistenie pra plavby loďou

Sadzba K7S – 38 Kč/deň

Ide o komplexné poistenie, kam patrí poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, repatriácia poisteného, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a veci tretej osoby, poistenie batožiny a poistenie storna. Táto sadzba je dostačujúca pre všetky bežné cesty v Európe. Ste poistený po celú dobu, vr. cesty tam a späť (termín nastavujeme automaticky). Podmienky poistenia a jeho plnenie nájdete tu.

Odkazy

Uniqa – cestovné poistenie

Pokyny pre prípad poistnej udalosti

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Cestovné poistenie - liečebné náklady, asistenčné služby, batožina a zodpovednosť za škodu

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Úrazové poistenie

Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti - Stornovacie poplatky

Dovolenka v Chorvátsku

Poďte na dovolenku do prekrásnych chorvátskych letovísk: 

Mandre, ostrov Pag Mala Duba Lopar, ostrov Rab Novigrad, Istrie
Mandre, ostrov Pag Mala Duba Lopar, ostrov Rab Novigrad, Istrie
Tučepi Bol Baška, ostrov Krk Podstrana
Tučepi Bol, ostrov Brač Baška, ostrov Krk Podstrana

  

Ďalšie možnosti ubytovania ponúkame na stránkach Ubytovanie ChorvátskoApartmány Chorvátsko a Penzióny Chorvátsko.